Holyhead

(redirected from Caergybi)
Also found in: Dictionary.

Holyhead

a town in NW Wales, in Anglesey, the chief town of Holy Island: a port on the N coast. Pop.: 11 237 (2001)
References in periodicals archive ?
Morglawdd a porthladd Caergybi yn y pellter, ac isod, chwilen werdd y dom
Quarter-finals (March 17): Valley v Caergybi or Bontnewydd; Llangoed or Holyhead Town v Rhyl FC Youth; Nefyn United v Rhuddlan Town; Gwalchmai v Llansannan.
Ar noswaith 5 Tachwedd 1853, fe ddisgynodd gwraig a phlentyn yn ddamweiniol oddi ar jeti Porthladd Caergybi i'r mr.
Ryan Hall scooped four for Valley in a 5-0 breeze at Caergybi in the Anglesey League's Lucas Oil Cup.
Diolch i Glynne Pritchard, Caergybi am anfon y llun o'r cyw titw tomos las atom.
Ceir lluniau hefyd o deulu o lwynogod sy'n byw ger gorsaf nwy yn y Parlwr Du, Sir y Flint a gwylogod du'n nythu ar y cei ym Mhorthladd Caergybi.
The electoral divisions include: Caergybi, covering Holyhead Town, London Road, Morawelon, Parc a'r Mynydd and Porthyfelin; Ynys Gybi, covering Kingsland, Maeshyfryd and Trearddur; Bro Aberffraw covering Aberffraw, Bodorgan and Rhosyr; Seiriol covering Beaumaris, Cwn Cadnant, Llangoed and Pentraeth; Lligwy covering Brynteg, Llanddyfnan, Moelfre and Pentraeth; Talybolion covering Bodffordd, Mechell, Llannerchymedd, Llanfaethlu, and Llanfair-un-Neubwll; Aethwy covering Braint, Cadnant, Gwyngyll and Tysilio; Bro Rhosyr covering Bodorgan, Llanidan and Llanfihangel Ysceifiog; Twrcelyn covering Amlwch town, Amlwch port, Llanbadrig and Llaneilian; Canolbarth Mn covering Bryngwran, Cyngar, Cefni, Llanddyfnan and Tudor; and Llifon covering Rhosneigr, Valley and Llanfair-yn-Neubwll.
Un o'r uchafbwyntiau i Iolo yw nofio gyda morloi llwyd ger Ynys Seiriol, Ynys Mn a gweld yr amrywiaeth o fywyd tanddwr sy'n byw ym Mhorthladd Caergybi, y Fenai a ger Rhosneigr.
Ar yr ochr chwith roeddwn yn gallu gweld morglawdd Caergybi ac roedd y borfa'n llawn blodau'r llwynhidydd neu'r pengaled.
Gareth Vaughan of Dolfor, Montgomeryshire, has been president of the Farmers Union of Wales for the past five years, Peredur Hughes of Llanddeusant Caergybi, Anglesey, was president of NFU Cymru from 2002 to 2006, and Ionwen Lewis of Llangranog, Ceredigion, was president of the Women's Farming Union for three years from 2006.
Newcomers Caergybi of the Anglesey League have landed a cracking tie at home to Gwynedd League title hopefuls Bontnewydd.
Ffordd Porth y Felin Caergybi, ddiolch yn ddiffuant iawn am bob arwydd o garedigrwydd a chydymdeimlad a dderbyniodd yn ei phrofedigaeth sydyn ac annisgwyl.