Holyhead

(redirected from Caergybi)
Also found in: Dictionary.

Holyhead

a town in NW Wales, in Anglesey, the chief town of Holy Island: a port on the N coast. Pop.: 11 237 (2001)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Morglawdd a porthladd Caergybi yn y pellter, ac isod, chwilen werdd y dom
Other fixtures today see Bro Goronwy at home to Llanystumdwy, Glantraeth play Trearddur Bay Bulls and Llangoed hosting Caergybi.
Ar noswaith 5 Tachwedd 1853, fe ddisgynodd gwraig a phlentyn yn ddamweiniol oddi ar jeti Porthladd Caergybi i'r mr.
Da gweld eich bod yn arddel Mynydd Twr, yn hytrach na 'Mynydd Caergybi' a glywais ac a welais gan fwy nag un a dybiai ei fod yn dipyn o Gymreigydd.
Ar ei daith mae'n gweld creaduriaid a phlanhigion rhyfeddol a llongddrylliadau, wedi eu gorchuddio gan fywyd gwyllt.Un o'r uchafbwyntiau i Iolo yw nofio gyda morloi llwyd ger Ynys Seiriol, Ynys Mn a gweld yr amrywiaeth o fywyd tanddwr sy'n byw ym Mhorthladd Caergybi, y Fenai a ger Rhosneigr.
Anglesey League leaders Bryngwran Bulls edged past Caergybi 3-2, Arwyn Williams, Anton Williams and Craig Moore with the goals.
Diolch i Glynne Pritchard, Caergybi am anfon y llun o'r cyw titw tomos las atom.
Gareth Vaughan of Dolfor, Montgomeryshire, has been president of the Farmers Union of Wales for the past five years, Peredur Hughes of Llanddeusant Caergybi, Anglesey, was president of NFU Cymru from 2002 to 2006, and Ionwen Lewis of Llangranog, Ceredigion, was president of the Women's Farming Union for three years from 2006.
Ash McKinstry bagged both in Llandudno Athletic's 2-1 win against Caergybi, while Luke Baum pocketed two as Talysarn Celts triumphed 6-3 in a derby at Bontnewydd.
The electoral divisions include: Caergybi, covering Holyhead Town, London Road, Morawelon, Parc a'r Mynydd and Porthyfelin; Ynys Gybi, covering Kingsland, Maeshyfryd and Trearddur; Bro Aberffraw covering Aberffraw, Bodorgan and Rhosyr; Seiriol covering Beaumaris, Cwn Cadnant, Llangoed and Pentraeth; Lligwy covering Brynteg, Llanddyfnan, Moelfre and Pentraeth; Talybolion covering Bodffordd, Mechell, Llannerchymedd, Llanfaethlu, and Llanfair-un-Neubwll; Aethwy covering Braint, Cadnant, Gwyngyll and Tysilio; Bro Rhosyr covering Bodorgan, Llanidan and Llanfihangel Ysceifiog; Twrcelyn covering Amlwch town, Amlwch port, Llanbadrig and Llaneilian; Canolbarth Mn covering Bryngwran, Cyngar, Cefni, Llanddyfnan and Tudor; and Llifon covering Rhosneigr, Valley and Llanfair-yn-Neubwll.
They have different origins just like Abertawe and Swansea or Caergybi and Holyhead.
James Ryan's treble guided Caergybi to a 4-1 result at CPD Y Fali in the Anglesey League Elias Cup.