Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mae Rhun yn gweld dyfeisgarwch mawr y Rhufeiniad ar waith mewn canolfannau milwrol fel Caerllion, ger Casnewydd, ac wrth gloddio aur yn Nolaucothi, Pumsaint, Sir Gaerfyrddin.
Atranslation of the Mabinogion by Sioned Davies, chair of Welsh at Cardiff University, explains that it was Arthur's custom to hold court at Caerllion, near Newport, in South Wales.
Mae'r gyfres wedi'i ffilmio yn gyfan gwbl ar leoliad, gan gynnwys safleoedd Cadw fel Castell Caerllion, Grwp Cytiau Din Lligwy ar Ynys Mon, Castell Cas-gwent a Chastell Ogwr.
Newport (Gwent) [meaning new town rather than new port] was the English name given to the settlement around a Norman castle that the Welsh called Casnewydd (new castle) as opposed to the older Roman fortifications at Caerllion.