Chepstow

(redirected from Cas-gwent)
Also found in: Dictionary.

Chepstow

a town in S Wales, in Monmouthshire on the River Wye: tourism, light industry. Pop.: 10 821 (2001)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Mae'r gyfres wedi'i ffilmio yn gyfan gwbl ar leoliad, gan gynnwys safleoedd Cadw fel Castell Caerllion, Grwp Cytiau Din Lligwy ar Ynys Mon, Castell Cas-gwent a Chastell Ogwr.