Neath

(redirected from Castell Nedd)
Also found in: Dictionary.

Neath

(nēth), Welsh Castell-nedd, town (1981 pop. 48,687), Neath Port Talbot, S Wales, on the Neath River. Neath is both a market and an industrial town. Metallurgy and a growing petrochemical industry are important. Ruins remain there of Neath Abbey, founded c.1130.
References in periodicals archive ?
Heddiw, byddant yn canolbwyntio ar y gm rhwng Castell Nedd a Phrestatyn ar y Gnoll.
Cawn hefyd wylio uchafbwyntiau o'r ddwy gm a chwaraewyd neithiwr gyda bois y Rhyl yn teithio i'r Bala, a thm Llanelli yn herio Castell Nedd.
Cawn hefyd weld canlyniadau o'r gmau eraill gan gynnwys Aberystwyth v Gap Cei Conah, Caersws v Caerfryddin, Elements Derwyddon Cefn v Castell Nedd, Y Rhyl v Porthmadog a'r Trallwng v Port Talbot.
Byddent yn rhoi sylw hefyd i gemau Prestatyn v Y Trallwng, Porthmadog v Castell Nedd a Phort Talbot v Y Seintiau Newydd.
Y Clwb Rygbi: Aberafan v Llanelli (S4C, 3pm) & Abertawe v Castell Nedd (S4C, 5.
Y penwythnos hwn fe fydd Caersws, sydd un safle i ffwrdd o waelod y tabl ar hyn o bryd, yn herio'r Trallwng tra bo Caernarfon, sydd ar y gwaelod, yn herio Castell Nedd.
Clwb Bocsio Trostre a Chlwb Rygbi Castell Nedd fydd yn y gynulleidfa.
Bydd cyfle i fwynhau uchafbwyntiau o'r gemau rhwng Y Rhyl a Bangor, Llanelli a Chaernarfon, Y Seintiau Newydd ac Aberystwyth a'r Derwyddon yn erbyn Castell Nedd.
Fe gafodd Aberystwyth ddechrau delfrydol i'r tymor y penwythnos diwethaf gan drechu Castell Nedd o 6 gol i 2 ac fe fyddant yn gobeithio cael canlyniad cystal yr wythnos hon.
Yn y rownd gynderfynol, enillodd Pontypridd o 33-10 yn erbyn Aberafan tra bod crysau duon Castell Nedd wedi sicrhau eu lle yn y ffeinal gyda buddugoliaeth o 49 pwynt i 37 yn erbyn Crwydriaid Morgannwg.