Cerridwen

(redirected from Ceridwen)
Also found in: Wikipedia.

Cerridwen

nature goddess whose magical cauldron was misused. [Celtic Myth.: Parrinder, 58]
References in periodicals archive ?
Graham grew up in Eyre Street, Splott, and Angela comes from Ceridwen Street, Mountain Ash.
Cawsom ddysgu'r telynegion i'r misoedd i gyd yn yr ysgol ym Mhrenteg gan Miss Ceridwen Williams, un o Gwm Penmachno.
Simon Mark Walters, 21, of Ceridwen Street, Mountain Ash, had three penalty points put on his licence for speeding.
Gwnaeth argraff ddofn arni," medd Ceridwen Lloyd Morgan, golygydd y gyfrol, .
Those who have made the list - Ross Raisin, Edward Hogan, Ceridwen Dovey, Dinaw Mengestu, Caroline Bird and Nam Le - met yesterday at the Boathouse in Laugharne, which is where Dylan Thomas wrote.
Ymysg y toriadau niferus roedd hanes Mr Talmage Davies, goruchwyliwr Banc y Midland yng Nghricieth, a'i ymdrechion i sicrhau piano i ysgol yr ynys, a sut y llwyddodd drwy gael nifer o'i gyfeillion i danysgrifio, a sut y dewisodd Mrs Ceridwen Lloyd-Davies, Bangor offeryn addas yn Siop Cranes a threfnu i'w ddanfon i Gaergybi er mwyn ei gludo i Enlli yn y 'Beacon', sef stemar y Trinity House.
30pm on Tuesday after the victim was allegedly caught urinating outside a house in Ceridwen Street.
Dilwyn Price from Old Colwyn will be presented with the John and Ceridwen Memorial Award at a ceremony at the Urdd National Eisteddfod in Caerphilly in May but found out in a surprise 'hit' in the Conwy Aelwydydd Eisteddfod, Llangernyw.
And the top female, Dancoed Ceridwen 3rd from Gwynfryn and Marian Phillips' herd at Dancoed, Cwm Gwaun, Fishguard, was the progeny of former Bull of the Year Seisiog Cymro 61st, which won the title in 2003 and 2004.
The John and Ceridwen Hughes Award is presented annually to an individual, or individuals, who have made a great contribution to the youth of Wales.
Entries were judged by the Chaplaincy Teams' very own published poets Rev Manon Ceridwen James and Rev Peter Walker.
Urdd Gobaith Cymru is now seeking nominations for the 2018 John and Ceridwen Hughes Award - awarded annually to an individual who has made a notable contribution to the lives of young people in Wales.