Chemal

Chemal

 

a climatic koumiss health resort in the mountains of Altai Krai, RSFSR. It is situated at an elevation of 410–620 m, 186 km southeast of the Biisk railroad station. The winter is moderately cold, with a mean January temperature of – 13°C, and the summer is warm, with a mean July temperature of 18°C. Precipitation is about 515 mm a year. Chemal has a sanatorium for patients with active cases of pulmonary tuberculosis.

References in periodicals archive ?
On May 15, 2015 Chemetall which is a global business unit of Albemarle Corporation has announced that it has acquired the Chemal GmbH and Co.
Open Competition: Inspection and testing (Acceptance diagnostics) completed project: Construction of a bridge across the river Chemal with.
para]]BATON ROUGE, Louisiana, May 14, 2015 /PRNewswire/ -- Chemetall, a global business unit of Albemarle Corporation (NYSE: ALB), announced today that it has acquired the business of Chemal GmbH & Co.
Huehuetenago: Limestone region 3-15 km N of Chemal, Sierra de los Cuchumatanes, 3400 m, 02 Dec 1962, Molina-R.
Die karakters is inderdaad heel dikwels marginale karakters: die Madonna en Popi; Lurie as gemarginaliseerde letterkundeprofessor; Reitz en Ben saam met ander uitgestotenes op die rand van die oorlog; die Preppies in die kinderhuis; Nieuwenhuizen as 'n soort rondloper; Brand en Julia geisoleer in die boendoe; Freddie Chemal op die rand van die woestyn.
Die sentrale karakter is Freddie Chemal wat as jongman opdaag in die afgesonderde dorpie Aib om vir 'n kort tydjie (so het hy gedink) te werk as onderwyser, voordat hy medies gaan studeer met die geld wat hy tydens sy verblyf op Aib sou verdien en spaar.
n Belewing wat na aan die van Freddie Chemal in Toewaaisand staan, word verwoord in die Die olifantjagters: "Hier is ek nou, meer ontwortel nog as die [Europese] olifantjagter, met net so min aanspraak op enigiets, met geen vrypas om hier te wees nie, behalwe in naam van 'n vaag gedeflnieerde begrip van ontwikkeling, medemenslikheid, regverdigheid, goeie trou" (Van Rooyen, 1997:9).