Chemal

The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Chemal

 

a climatic koumiss health resort in the mountains of Altai Krai, RSFSR. It is situated at an elevation of 410–620 m, 186 km southeast of the Biisk railroad station. The winter is moderately cold, with a mean January temperature of – 13°C, and the summer is warm, with a mean July temperature of 18°C. Precipitation is about 515 mm a year. Chemal has a sanatorium for patients with active cases of pulmonary tuberculosis.

The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
-CHEMETALL BUYS GERMAN ALUMINIUM FINISHING BUSINESS CHEMAL
US-based specialty chemicals company Albemarle Corp.'s (NYSE: ALB) Chemetall unit has acquired the business of German chemical company Chemal GmbH and Co.
M2 EQUITYBITES-May 14, 2015-Chemetall Buys German Aluminium Finishing Business Chemal
Die karakters is inderdaad heel dikwels marginale karakters: die Madonna en Popi; Lurie as gemarginaliseerde letterkundeprofessor; Reitz en Ben saam met ander uitgestotenes op die rand van die oorlog; die Preppies in die kinderhuis; Nieuwenhuizen as 'n soort rondloper; Brand en Julia geisoleer in die boendoe; Freddie Chemal op die rand van die woestyn.
These include bronze and black ANOLOK finishes - which uses the Chemal electrical control system to achieve the highest degree of colour uniformity - as well as three shades of Regency Gold.
Die sentrale karakter is Freddie Chemal wat as jongman opdaag in die afgesonderde dorpie Aib om vir 'n kort tydjie (so het hy gedink) te werk as onderwyser, voordat hy medies gaan studeer met die geld wat hy tydens sy verblyf op Aib sou verdien en spaar.
'n Belewing wat na aan die van Freddie Chemal in Toewaaisand staan, word verwoord in die Die olifantjagters: "Hier is ek nou, meer ontwortel nog as die [Europese] olifantjagter, met net so min aanspraak op enigiets, met geen vrypas om hier te wees nie, behalwe in naam van 'n vaag gedeflnieerde begrip van ontwikkeling, medemenslikheid, regverdigheid, goeie trou" (Van Rooyen, 1997:9).