Collothecidae

Collothecidae

[‚käl·ə′thes·ə‚dē]
(invertebrate zoology)
The single family of the Collothecacea.
References in periodicals archive ?
Muller, 1786 X X Platyias quadricornis Daday, 1905 X X X Collothecidae Collotheca sp.
0.91 2.87 Aplanchnidae Asplanchna sieboldi 3.97 11.91 Bdelloidea Bdelloidea 1.13 2.35 Brachionidae Brachionus caudatus 0.91 2.75 Brachionus falcatus 10.58 17.43 Brachionus mirus 0.28 1.24 Brachionus zahniseri 0.21 1.34 Collothecidae Collotheca sp1.
brevispinus (Daday, 1905)* x Conochlidae Conochillus coenobasis (Skorokov, 1914) x x Collothecidae Collotheca sp.