Cymru


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.
Related to Cymru: Cymru am byth

Cymru

and

Cymry:

see WalesWales,
Welsh Cymru, western peninsula and political division (principality) of Great Britain (2011 pop. 3,063,456), 8,016 sq mi (20,761 sq km), west of England; politically united with England since 1536. The capital is Cardiff.
..... Click the link for more information.
.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/
References in periodicals archive ?
Cafodd y Prosiect Rygbi ei greu gyda, a'i ysbrydoli gan, chwaraewyr a chefnogwyr rygbi ledled Cymru, sydd hefyd wedi cael cyfle i gyfrannu at y ddawns.
In an open letter published on Tuesday, Friends of the Earth Cymru, the Future Generations Commissioner for Wales, UNISON Cymru, NUS UK, CAFOD Wales, Oxfam Cymru, University and College Union Cymru, Sustrans Cymru and British Lung Foundation Wales have come together to urge Local Authority Pension Funds, the new Wales Pension Partnership, the Assembly Member Pension Scheme and the Welsh Government pension fund to commit to truly ethical investment policies which do not include any fossil fuel firms.
While there is plenty going on behind the scenes, there are a number of public events being laid on by NFU Cymru and its partners at NFU Mutual alongside the main show ring.
@KelfordDogUK massive congratulations to Geoff Matthias who completed the Cymru Etape 92mile charity bike ride in 5hours 52minutes!!!!!!!!!!
This week we look at Age Cymru, Mencap Cymru, The Wallich and Ty Gobaith Children's Hospice.
Cymru Metals operates several facilities, some of which have direct export capabilities.
We want to recruit new members to the Age Cymru Consultative Forum from across Wales.
The Thank You concert in Llandudno is being held as a thank you gesture to THE BIG GIVE, and the people of Wales and beyond for helping Ensemble Cymru to raise awareness of classical chamber music in Wales.
Cynhelir Wythnos Prentisiaethau Cymru 2019 rhwng 4 ac 8 Mawrth.
Bydd rhai o athletwyr ifanc mwyaf disglair Cymru yn cystadlu a'r campau ydi athletau, boccia, canweio, gymnasteg, nofio, pl-droed i ferched a thimoedd aml anabledd, pl-rwyd, rygbi 7 bob ochr i fechgyn, treiathlon a thair camp newydd i'r digwyddiad eleni sef hwylio, sboncen, a rhwyfo dan do.
The inaugural NFU Cymru Sustainable Agriculture Award was announced at the Sustainable Agriculture: Food, Farming and the Environment conference held at Pentre Farm, near Brecon last Friday.
Bydd Clwb Rygbi, sy'n cael ei gynhyrchu gan BBC Cymru,yn dangos y gem yn fywo'r Stadiwm Principality, am 4.00 ar ddydd Sadwrn 23 Chwefror blefydd Nicky ynymuno a Catrin Heledd, Gareth Rhys Owen a chyn flaenwyr Cymru, Andrew Coombs a Dafydd Jones ar gyfer y gem.