Czynsz

Czynsz

 

in feudal Polish lands, a quitrent rendered in cash or kind by feudally dependent peasants to their lord; equivalent to the German Zins, the French cens,and the English census. Peasants who paid a czynsz were called czynszownice. These peasants usually held a hereditary piece of land, in exchange for which they fulfilled certain obligations to the feudal lord; among these obligations, the cash payment of the czynsz gradually assumed the greatest importance.

References in periodicals archive ?
[12] wykazali, ze zasoby finansowe (niezbedne do wywiazywania sie ze zobowiazan takich, jak czynsz, zakup zywnosci i inne codzienne wydatki), zasoby pracy (mozliwosc zatrudnienia oraz srodki niezbedne do uzyskania i utrzymania zatrudnienia), a takze umiejetnosci zawodowe stanowily najwieksze przeszkody w integracji spolecznej osob chorych psychicznie.