dorp

(redirected from dorps)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms.

dorp

Archaic except in South Africa a small town or village
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Two of these were published in Britain: The Dorp in 1920 and The Golden Calf in 1925.
In The Dorp Black's dramatization of the goings on in a typical South African town sheds light on, as Christopher Heywood (25) says, "a conflict between classes, exacerbated by the concentration of power, land and wealth in a conglomerate of white races." He goes on to say that this era, the concluding phase of white dominance and literary resistance, found a point of focus in Afrikaner patriotism, which tended to exclude other communities following British aggression in the war of 1899.
These groupings--namely, the imperialist colonials, the imperial-minded Afrikaners, the nationalist Afrikaners and, peripherally, the Jews, Indians and the black community--are fictionally represented by characters who are readily recognizable as stock dorp types.
For him the isolated South African dorp setting is the ideal focal point on which to train his satirical eye in order to dissect the society that it represents.
[A] dorp is unquestionably the best place in which to study life at close hand.
In deze setting loopt de verhaaldraad van een dramatisch en wat ingewikkeld liefdesverhaal tussen Lobi, de zwarte boy (knecht) van Van Dam, en Ziza, het mooiste meisje uit het dorp. De liefde loopt op niets uit als gevolg van misdragingen en intriges van Van Dam.
Wreedheid wordt ook beschreven als Van Dam wordt gemolesteerd door het hele dorp en ook als Lobi in de rechtszaal wordt gedood vanwege zijn protest tegen de gevangenisstraf van zijn geliefde.
Kangerdlinerk is een jong dorp, waar een nikkelmijn tijdelijk voorspoed en ontwrichting bracht.
Alleen al om die reden, maar ook omdat ik zo kort in dit dorp kan verblijven, zal ik slechts oppervlakkig kunnen kennisnemen van wat zich in deze gemeenschap afspeelt.