Dafydd ap Gruffudd

(redirected from Dafydd ap Gruffydd)
Also found in: Dictionary, Wikipedia.

Dafydd ap Gruffudd

died 1283, Welsh leader. Claiming the title Prince of Wales (1282), he led an unsuccessful revolt against Edward I: executed
References in periodicals archive ?
Hawarden's most significant role in the struggle forWelsh independence came in 1282 when it was attacked by Llywelyn's brother Dafydd ap Gruffydd, who staged anight siege in March that year.
Yn ol y son, ac ymhell o fod yn ffaith, dyma gorffddelw Elizabeth Ferres, sef gwraig Dafydd ap Gruffydd.
In 1282 it survived a siege led by Dafydd ap Gruffydd, Prince of Gwynedd.
Yn ol y son, yn dilyn Cytundeb Trefaldwyn 1267, roedd Anian a Llywelyn ap Gruffydd wedi dod i gytundeb a sedd Anian felly yn sicr, ac yn 1269 roedd Anian yn rhan o'r broses o gyfamodi rhwng Llywelyn a'i frawd, Dafydd ap Gruffydd, ond erbyn 1276-77 roedd Anian yn ochri gyda'r Brenin wrth i Llywelyn gael ei ddatgan yn 'Rebal'.
The lives of her female cousins, the six daughters of Dafydd ap Gruffydd, Llywelyn's younger brother, however, go almost unrecorded.
Wark Griffith (1875-1948), un o ddigynyddion y Brenin Dafydd ap Gruffydd.