Dafydd ap Gwilym


Also found in: Dictionary, Wikipedia.

Dafydd ap Gwilym

?1320--?1380, Welsh poet
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Chapter 6 ('Dafydd ap Gwilym') contains much gratuitous commentary (e.g., the references to Keats and Chatteron) and self-referencing (e.g., the peripheral material on 'bearing the bell'), often stretching the discussion to incorporate his previous research.
Tony Conran covers all major periods and works: the sixth-century poetry of Taliesin and Aneirin; Gruffudd ab yr Ynad Coch's great thirteenth-century "Lament for Llywelyn ap Gruffudd, the Last Princes; the fourteenth-century masterpieces of the greatest Welsh poet, Dafydd ap Gwilym; the passionate nineteenth-century hymns of William Williams Pantycelyn and Ann Griffiths; and the remarkably varied poetic renaissance of the twentieth century.
"Da fyd yw dyfod Mai" meddai Dafydd ap Gwilym a dyma pryd y bydda i'n dotio at flodau fel craf y geifr.
YNG ngeiriau Dafydd ap Gwilym: "Da fyd im oedd dyfod Mai."
So he decided to enhance the county's literary tradition and produce manuscripts of poems written, so he said, by the greatest poet of all, Dafydd ap Gwilym.
"WHERE has the summer gone?" asked the Welsh medieval poet Dafydd ap Gwilym in his poem about summer, Yr Haf.
Further evidence for the use of the harp to accompany the recitation of poetry can be found in the work of Dafydd ap Gwilym, a prolific fourteenth-century poet to whom are attributed well over one hundred and fifty poems.
'Dafydd ap Gwilym ap Rhys AP Gruffydd ap Ifan ap Jenkyn' came the response.
A lighter touch appears in a poem once attributed to the fourteenth-century poet Dafydd ap Gwilym, but surely by an unknown fifteenth-century imitator.
Cymerodd ran mewn digwyddiad i lansio gwefan gynhwysfawr o waith Dafydd ap Gwilym, prosiect a gafodd ei arwain gan Brifysgol Abertawe yn 2007, gan ganu tair o gerddi'r bardd canoloesol i gyfeiliant Bethan Bryn ar y delyn.
Gwlad Beirdd: Dafydd ap Gwilym (S4C, 8.30pm) Ym mhennod gynta''r gyfres newydd bydd Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones yn mynd yn fl i Gymru''r Canol Oesoedd ac yn darganfod cymeriadau sy''n llawn asbri a rhamant drwy ddarllen cerddi un o gewri ein cenedl, Dafydd ap Gwilym.