Denau

The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Denau

 

a city (prior to 1958, a settlement) in Surkhan-Dar’ia Oblast, Uzbek SSR. Situated between the Surkhan-Dar’ia and Sangardak rivers. Railroad station on the Termez-Dushanbe line. Population, 25,000 (1970).

Denau has a cotton-ginning plant, an oil-extraction plant, a winery, a dairy plant, a cannery, a brewery, a motor-repair factory, a brickyard, and an asphalt bitumen plant. The Southern Uzbek Fruit and Grape Selection Station is located in the city.

The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Maen nhw'n edrych yn gymharol denau ac yn weddol hir ac, fel y wiwer goch, maen nhw'n defnyddio eu cynffon hir i roi cydbwysedd iddyn nhw wrth iddyn nhw neidio o gangen i gangen.
Particularly, Said Otaliq madrasah (17th century) in Denau district, Surhandarya region, was rented and used as a storehouse.
Roeddwn yn arbennig o hoff o'r disgrifiad o got neilon, denau, y fam a'i gwisgai'n barhaus yn lle brat "gydag ol gwynt sawl pryd bwyd yn gaeth yn y defnydd annaturiol, marwaidd".
Two men, both 22, graduated from the Agriculture Vocational and Technical College in Denau in Surkhandarya region of Uzbekistan, and went to look for work in Vladivostok (Russia) in 2011-2012.
(7) For the representation of a broad consensus of contemporary Gospel scholarship: Denau 2002; Theissen 2002; Baird 2002; Nickle 2001, ch.
Dim ond pedwar ateb a gaiff, Dafydd Wigley, Dafydd Elis Thomas, Neil Kinnock a John Morris Ymhlith yr ohebiaeth, mae taflen denau Saesneg, 'Nodiadau i bobl efo teulu neu ffrindiau yng ngharachar'.
neu ei gweld wrth fwrdd y gegin a'r dorth yn dynn yn erbyn ei ffedog, yn torri tafelli mor denau a darnau les.
Five regular bus routes will be operated, including routes to Tashkent, Samarkand, Ferghana, Denau and Termez.
Mae'n wymon tlws ac yn lliw porffor/coch hefo ffrond sy'n wastad ac yn gymharol denau, er mae'n eithaf gwydn.
Wedi iddyn nhw gael eu ffrwythloni mae'r blodau'n ffurfio coden hir, denau ac mae hon yn agor yn ei hyd nes bod yr hadau bychan - pob un a pharasiwt - yn cael eu codi'n ysgafn ar adain y gwynt a'u cario ymhell i ffwrdd.
According to him, the buses will leave from Dushanbe to Denau and Termez, from Penjikent to Samarkand and Khujand and from Tashkent to Ferghana.