Dwad


Also found in: Acronyms.

Dwad

(religion, spiritualism, and occult)

Dwad, or dwadashamsa, derived from the Sanskrit for 12-division, refers to the 12 subdivisions of 2½° that comprise a sign. It is one of the few concepts from Vedic astrology that has been regularly utilized by Western astrologers. Each of the 12 dwads is associated with one of the 12 signs, with the first dwad being associated with the larger sign being subdivided into twelfths. The second dwad is then associated with the next sign in the order of the zodiac, and so forth through all 12 signs. Thus, for example, the first dwad of Scorpio is the Scorpio dwad; the second dwad of Scorpio is the Sagittarius dwad; the third, Capricorn; the fourth, Aquarius; etc.

The dwads indicate a subsidiary influence. Thus, for example, someone born when the Sun was at 6° Scorpio will be slightly influenced by the sign Capricorn; although she or he will still be Scorpio, the normal influence of this sign will be somewhat modified by Capricorn. This modification is relatively minor and is usually ignored by Western astrologers unless they are examining the subtleties of a particular chart. When dwads are used at all, the focus is almost always the sun sign; in Western astrology, the dwads of the other planets are usually ignored.

Sources:

Gettings, Fred. Dictionary of Astrology. London: Routledge & Kegan Paul, 1985.
Lee, Dal. Dictionary of Astrology. New York: Paperback Library, 1969.
The Astrology Book, Second Edition © 2003 Visible Ink Press®. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Y dybiaeth oedd eu bod yn clirio'r stumog, efallai o lyngyr ac yn sicr, yn l Geraint roedd o'n gweithio, roedd yn dwad nhw rownd at fwyta.
Un o'r mannau dynodedig hynny ydi Porthdinllaen, a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n berchen arno ac roeddwn wedi dwad yma i gyfarfod Alison er mwyn trafod cynefin gwair y mor hefo hi.
Ac mae Dyddiadur Dyn Dwad, Nyth Cacwn, Sgid Hwch, Peledr X, yn mynd a ni 'nol i'r '80au a'r '90au.
Mi roedd fy nhad mewn cysylltiad cyson efo fo ac mae gennyf lythyr yn 1926 yn trafod dwad i briodas fy rhieni .
"Mae'n berson mor anhygoel ac mae'n dwad o'r Gogledd!" Mae Tara wedi bod yn gweithio gyda Manw ers iddi ennill Chwilio am Seren yn Llandudno ar ddechrau mis Hydref i greu a pherffeithio ei pherfformiad ym Minsk.
Dyddiadur Dyn Dwad S4C, 10pm Cyfle arall i weld y ddrama gomedi wedi ei seilio ar lyfr ac erthyglau Goronwy Jones ymddangosodd yn y Dinesydd yn y '70au.
"Bydd cyfle inni ail fwynhau Richard Huws fel Y Co Bach; Goronwy Jones Y Dyn Dwad a Sioned gan Winnie Parry, yn ogystal gwaith mwy diweddar gan y Prifardd Mei Mac efo plant Ysgol Maesincla."
Falle fod pawb yn byw'n rhy gyffyrddus i gwyno, a dw i'n diawlo braidd na ddes i a chaneuon Datblygu na nofelau'r Dyn Dwad gyda fi.
Cwstard efo'r mwyar ar l dwad adra, a rhoi'r gweddill yn y cwpwrdd rhew tan y gaeaf.
Mae rhywun yn colli ei hyder, ac mae galwad ffon a chlywed llais y pen arall yn gofyn i chi gyfrannu i raglen yn dwad a'r hyder yn ei ol, achos flwyddyn yn ol roedd rhywun yn byw o ddydd i ddydd ac roedd pob dydd yn hunlle.
Ond fel person dwad i Landysul rwy'n gallu tystio hefyd i'r elfennau a geir yn y llyfr ac yn llawn edmygedd o'r hyn a gyflawnwyd gan y wasg wrth symud bob amser gyda'r oes.
Mae 9Bach yn dwad soffistigeiddrwydd i ganeuon a chanu Cymreig.