Dwad


Also found in: Acronyms.

Dwad

(religion, spiritualism, and occult)

Dwad, or dwadashamsa, derived from the Sanskrit for 12-division, refers to the 12 subdivisions of 2½° that comprise a sign. It is one of the few concepts from Vedic astrology that has been regularly utilized by Western astrologers. Each of the 12 dwads is associated with one of the 12 signs, with the first dwad being associated with the larger sign being subdivided into twelfths. The second dwad is then associated with the next sign in the order of the zodiac, and so forth through all 12 signs. Thus, for example, the first dwad of Scorpio is the Scorpio dwad; the second dwad of Scorpio is the Sagittarius dwad; the third, Capricorn; the fourth, Aquarius; etc.

The dwads indicate a subsidiary influence. Thus, for example, someone born when the Sun was at 6° Scorpio will be slightly influenced by the sign Capricorn; although she or he will still be Scorpio, the normal influence of this sign will be somewhat modified by Capricorn. This modification is relatively minor and is usually ignored by Western astrologers unless they are examining the subtleties of a particular chart. When dwads are used at all, the focus is almost always the sun sign; in Western astrology, the dwads of the other planets are usually ignored.

Sources:

Gettings, Fred. Dictionary of Astrology. London: Routledge & Kegan Paul, 1985.
Lee, Dal. Dictionary of Astrology. New York: Paperback Library, 1969.
References in periodicals archive ?
Y dybiaeth oedd eu bod yn clirio'r stumog, efallai o lyngyr ac yn sicr, yn l Geraint roedd o'n gweithio, roedd yn dwad nhw rownd at fwyta.
Bydd cyfle inni ail fwynhau Richard Huws fel Y Co Bach; Goronwy Jones Y Dyn Dwad a Sioned gan Winnie Parry, yn ogystal gwaith mwy diweddar gan y Prifardd Mei Mac efo plant Ysgol Maesincla.
Meddai Iolo Williams, sy'n byw yn Llandysul ger Y Drenewydd, "Dwi'n gyfarwydd iawn 'r Bala wrth gwrs gan fy mod yn dwad o ochr draw i fynyddoedd y Berwyn yn Llanwddyn.
Dwi'n cofio dwad yma pan oedd y twnnel dan yr afon Gonwy wrthi'n cael ei dyllu a dim byd ond tomenni o rwbel ar y safle yma, ac mae hynny tua phum mlynedd ar hugain yn ol erbyn hyn.
Cwstard efo'r mwyar ar l dwad adra, a rhoi'r gweddill yn y cwpwrdd rhew tan y gaeaf.
Wedi cryn fynd a dwad Dolgellau gariodd y dydd a hynny oherwydd cefnogaeth Samuel Holland o Blas Tan y Bwlch oedd o blaid cael ysgol dda i ferched i arbed i ffermwyr Cymru orfod anfon eu merched i Loegr.
Mi fu'r blwch nythu ar ben y wal am ryw wsnos go dda nes i mi ddechra pryderu y basa cathod yn dwad heibio a 'mosod ar y blwch.
Mae 9Bach yn dwad soffistigeiddrwydd i ganeuon a chanu Cymreig.
Ond nid wedi dwad yma i weld y bwa aur oeddwn i, ond i weld y "Pendraw" ac wrth gerdded drwy'r ardd tuag ato roeddwn i'n dotio wrth weld fod rhywogaethau cynhenid fel clychau'r gog, y pabi Cymreig, bonet nain a blodau'r gwynt yn cael llonydd i dyfu'n naturiol ymysg rhywogaeth mwy egsotig.
Mi ges i bnawn bendigedig, ac rydw i'n lwcus iawn mod i'n cael byw mewn lle mor hardd a gallu mynd a dwad fel rydw i isio i fwynhau heddwch a harddwch glannau Mn.
George Hughes, the star striker in the village football team, Bryncoch United in the comedy series C'Mon Midffild loved his lager while Goronwy Jones in the radio series and film Dyddiadur Dyn Dwad (A Newcomer's Diary) also enjoyed his beer.