Eksi Sozluk

(redirected from Ek$i Sözlük)
Also found in: Wikipedia.

Eksi Sozluk

(World-Wide Web)
("Sour Dictionary") An online, Turkish, colaborative, hypertext dictionary.

Eksi Sozluk Home.