Elkonka

El’konka

 

an urban-type settlement in Aldan Raion, Yakut ASSR. El’konka is situated on the Aldan Plateau, 112 km east of Aldan. Phlogopite is mined in the settlement.