Epeius

(redirected from Epeios)

Epeius

designer and builder of the Trojan Horse. [Rom. Lit.: Aeneid]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Maar voor die stoeigeveg in die Ilias is daar 'n vuisgeveg, en daarin se die een vuisvegter, Epeios, van 'n teenstander (boek XXIII, vs.
26) Epeios, maker of the Horse, was sometimes stigmatized as a coward (cf.