fA

(redirected from FAES)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Wikipedia.
Related to FAES: Fars, Facebook

fah

, fa Music
1. (in the fixed system of solmization) the note F
2. (in tonic sol-fa) the fourth degree of any major scale; subdominant
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005

fA

(electricity)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

FA

1. On drawings, abbr. for fresh air duct section.
2. Abbr. for “fire alarm.”
McGraw-Hill Dictionary of Architecture and Construction. Copyright © 2003 by McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
The performance increased with increasing concentration of FAES and decreased with increasing concentration of LAS.
leaders are even considering the use of nuclear, chemical or FAEs shows the pathological impact of this war on the national psyche-- one that will persist for many years to come.
Gyda llai na deufis tan y Brifwyl mae'r prif weithredwr, Elfed Roberts, eisiau sicrhau selogion y bydd yna "awyrgylch agos atoch a chyfeillgar" fel sydd ar "faes traddodiadol" yn y brifwyl arbrofol ym Mae Caerdydd ddechrau Awst.
Future Induction Training (F.I.T.) for Advanced Engineers is a customized program for Future FAEs, designed to help new hires maximize their effectiveness within the Future Electronics organization.
Mi gollais i'r sgwrs gydag Osian ar Faes D yn gynharach yn y dydd, rhaid cyfadde, ond mi wnes i wenu wrth glywed iddo son fod y timau y bu'n eu rheoli gyda Port yn dimau oedd yn llawn Cymry Cymraeg, tra fod tim Caernarfon ar y pryd (gyda'r Archedderwydd ynghlwm ag e) yn llawn o Sgowsars.
Have you ever worked with field application engineers (FAEs) on a project?
Ond, yn hytrach na chyflwyno o'r stiwdio yn Llanelli byddwn yn llywio'r rhaglen o babell S4C ar faes y Brifwyl," meddai'r gyflwynwraig sy'n byw yn Llanbedr y Fro.
Under the agreement, Faes Farma receives exclusive licences to market these new products within its sales network, Faes Farma said on Wednesday.
Haiti's Ministry of Education (MENFP) and its Economic & Social Assistance Fund (FAES) are the executing agencies of the new grant.
Pob hwyl i bawb o bob cwr o Gymru sy'n anelu am Eisteddfod Yr Urdd ym Mrycheiniog a Maesyfed ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd.