FEL


Also found in: Medical, Acronyms.

FEL

Function Equation Language. Programs are sets of definitions. Sequences are lists stored in consecutive memory. "FEL Programmer's Guide", R. M. Keller, AMPS TR 7, U Utah, March 1982.
This article is provided by FOLDOC - Free Online Dictionary of Computing (foldoc.org)
References in classic literature ?
I suppose my horse fel at least a dozen times, and sometimes the whole six horse were floundering in the mud together.
Feeding a diet with anti Fel dl IgY significantly reduced the active Fel dl on the hair of cats.
Gorffen y gerdd fel hyn: "Pam bod y gwir mor hallt?/Daw'r newyddion/Pan rych chi angen e leiaf/A drws y gell wedi cau yn dynn."
"Da fyd yw dyfod Mai" meddai Dafydd ap Gwilym a dyma pryd y bydda i'n dotio at flodau fel craf y geifr.
The meeting as pointed by FEL discussed matters pertaining to delay in COD of the company's 120-megawatt power project.
Only 18 discussed FEL in relation to non communicable diseases and were thus included in the review.
Wrth weithio fel Bugail y Stryd mae Myfanwy yn cwrdd a Rhodri - person digartref sydd a chefndir dirgel sy'n cael ei bortreadu gan yr actor Ryland Teifi.
Neu efallai fod pawb ddigon bodlon hefo pethau fel y maen nhw.
Mae'n braf weithiau clywed gan y cyfansoddwr, fel clywed gan artist, a chael cyfle i ddallt pethau yn well.
"Rydyn ni fel cenedl yn gwerthfawrogi rygbi sydd a thipyn o hud a lledrith, nid grym a phwer fel y Saeson a'r Springboks," meddai Gareth.
Mi rydw i hefyd yn cofio fod yna fel ryw dun mawr, fflat roeddech chi'n rhoi cannwyll y tu fewn iddo er mwyn rhoi ychydig o g'nesrwydd yn y cwt ieir os oedd hi'n noson go oer.