FORML


Also found in: Acronyms.
References in periodicals archive ?
Kahrimanian, who used UNIVAC I to write one of the first two programs to do forml differentiation on a computer.
Gennemfrsel af en tilbudsindhentning, til forml for at fastlgge priser for diabeteshjlpemidler, som beregningsgrundlag for bevillingen af sttte til det bedst egnede og billigste hjlpemiddel.
El objeto GUI es el "Formi" y la clase "ClienteVista" la controladora de "Forml".
Udbuddet har til forml at anskaffe en hostet IP-baseret Callcenter- og Telefoni-lsning som n samlet lsning til ATP (herunder Udbetaling Danmark).
Prkvalifikationsfasen har til forml at udvlge den eller de leverandrer, som vurderes at vre bedst egnede til at byde ind p lsning af den udbudte opgave.
Ordregiver udbyder en 3-rig rammeaftale om konsulentbistand til talentudvikling, som har til forml at bidrage til en effektiv realisering af Ordregivers strategi samtidig med, at uudnyttet potentiale udfoldes og frer til vrdiskabelse hos talentet, Ordregiver og dennes kunder.
Udbuddet vedrrer Skive Kommunes institutioners indkb af kologiske og konventionelle fdevarer med et pdagogisk/lringsmssigt forml, og/eller et akut behov i omrde 1 p bilag A.