FUDR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms.

FUDR

(pharmacology)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Control and treatment cultures from each animal were set-up in replicates with no FUdR synchronization and the experimental cultures synchronized with 5 g/ml FUdR (Sigma-
Table I.- Comparison of the expression of folate sensitive chromosomal lesions between British and Pakistani sheep breeds at different FUdR levels.
A light microscope (oil immersion x1000) was used to screen 50 good quality mitotic spreads in control and FUdR treated cultures from each animal.
Fragile site frequency data were analysed using the nonparameteric, Mann-Whitney test (Minitab Statistical Software Release 3.11) to compare significance of fragile site expression between control and FUdR treated cells.
Means and standard errors of AC and NoA per animal in the control and FUdR treated cultures from 32 Lohi animals are presented in Table 1.
Therefore, there were almost as many lesions as the number of aberrant cells both in the control as well as FUdR cultures in Lohi sheep and FUdR did not induce a significantly higher number of chromosomal lesions in aberrant cells.
Os ydych yn "elite" wrth gwrs, chewch chi mo'ch dwylo yn "fudr" na gorfod golchi llestri yn gyhoeddus.
Byddai gweld peth mor fudr yn nwylo plentyn bach yn codi gwallt ei phen, a byddai'n ei ddwyn pan allai i roi 'berwad iawn' iddo.
Roedd yn enwog am ei llyfr "Y Rhyfel Fudr", cyfres o erthyglau ganddi am ail gythrwfl yn Chechnya gychwynnodd ym 1999.
Oedden, roedden nhw'n fudr ac yn drewi wedyn, ond diawcs, roedden nhw'n cael hwyl!
Cyn i chi wfftio a gwrthod darllen ymhellach,gadewch i mi ofyn un cwestiwn i chi: pe buasai eich cyngor lleol chi yn anfon dyn a dynes i'ch toe chi gyda camera,a'ch cyhuddo bod eich toe yn fudr, sut groesofuasent yn ei gael?
Ac os oedd Khatmandu yn fudr ac yn swnllyd, doedd o'n ddim byd i'w gymharu phrifddinas India.