furry

(redirected from Furrys)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical.

furry

(of the tongue) coated with whitish cellular debris
References in periodicals archive ?
O ran cyngerdd y Super Furry Animals dyma berfformio 'Rings Around The World',' 'Hello Sunshine' a 'Ice Hockey Hair' felly dyma deithio adre o Fanceinion yn hapus, doeddwn ddim angen dim mwy o'r ddwy awr.
Os gwelsoch y rhaglen ddogfen 'Super Furry Animals' ar S4C yn ddiweddar, fe glywsoch sawl aelod o'r grwp yn trafod y "drafodaeth" fu wrth iddynt ddechrau canu yn Saesneg yn ol yng nghanol y 1990au.
Weithiau mae'n bwysig fod yr hyn mae'r Super Furry Animals wedi ei gyflawni yn cael ei ddweud mewn iaith arall i'r un Super Furryiaidd.
Rhaid cyfaddef i mi dreulio rhan helaeth o'r ddogfen Super Furry Animlas yn gweiddi ar y teledu (fel mae rhywun).