NOR

(redirected from GLOI)
Also found in: Dictionary, Financial, Acronyms.

NOR

[nȯr]
(mathematics)
A logic operator having the property that if P, Q, R, … are statements, then the NOR of P, Q, R, … is true if all statements are false, false if at least one statement is true. Derived from NOT-OR. Also known as Peirce stroke relationship.

NOR

Not OR.

The Boolean function which is true if none of its inputs are true and false otherwise, the logical complement of inclusive OR. The binary (two-input) NOR function can be defined (written as an infix operator):

A NOR B = NOT (A OR B) = (NOT A) AND (NOT B)

Its truth table is:

A | B | A NOR B --+---+--------- F | F | T F | T | F T | F | F T | T | F

NOR, like NAND, forms a complete set of Boolean functions on its own since it can be used to make NOT, AND, OR and any other Boolean function:

NOT A = A NOR A

A OR B = NOT (A NOR B)

A AND B = (NOT A) NOR (NOT B)

NOR

(Not OR) A Boolean logic operation that is true if all inputs are false, and false if any input is true. A NOR gate is constructed of an OR gate followed by a NOT gate.

An exclusive NOR (XNOR) is true if both inputs are the same. An XNOR is constructed of multiple NOR gates. See Boolean logic, flash memory and NAND flash.


References in periodicals archive ?
Bydd Leah-Marian yn perfformio dwy g--n unawd cyn ymuno -- Sh--n i ganu'r Weddi Hwyrol o'r opera Hansel a Gretel gan Humperdinck, ac i gloi cawn gwmni Gwion Wyn Jones o Landybie, a fydd yn canu dwy g--n o'r sioe gerdd Oliver!.
Dyma un enghrait i gloi. Pwy fydde'n meddwl y byddai modd creu gwaed ug ac arti-sial?
I gloi pob rhaglen bydd un o'r gwesteion yn ymuno Shn i berfformio deuawd.
Ac i gloi cafwyd penwythnos o haul poeth ym meddrod Barclodiad y Gawres, Ynys Mon, gyda bron i ddau gant yn ymweld a'r safle dros y penwythnos - rhai o agos ac eraill o bell.
I gloi, yn byw yn y ty mawr ar waelod yr ystad mae Tony.
Ac un peth bach i gloi - mae'n rhaid mynegi barn heb ofni'r canlyniadau, dyna'r her fawr yng Nghymru fach wrth gwrs!
Ers hynny, mae gen i dolc mawr yn y drws, fedra i mo'i agor, a does dim modd ei gloi.
I gloi, ceir pennod o edrych ymlaen, gydag awgrym o hwylio yn 2015 o Gymru i Batagonia fel rhan o ddathliadau sefydlu'r Wladfa yn 1865.
Bydd Aled ac Alex yn ymweld ag Aberdyfi i fwynhau'r hwylio a'r pysgod ffres; bydd Aled ar gwrs ralo yng Ngharno; ac i gloi bydd y ddau yn profi gwyliau 'sba' ger Llyn Efyrnwy ac yn dilyn trywydd adar gyda'r RSPB.
Gan fod Jamie a finnau eto yn hen ffrindiau, a Jamie yn gyfrifol am greu gwaith celf i'r Anhrefn a phrosiect Hen Wlad Fy Mamau, ddigon naturiol rhywsut, mewn rhyw ffordd 'Who do I know in Wales?" i Jamie gynnig y byddwn yn rhoi sgwrs am Ddiwylliant Cymreig i gloi y sioe.
Ond yn fy marn i, mae''r bardd yn cyrraedd uchafbwynt yn yr adran gloi gyda'i atgofion tyner o'i dad.
Prynais gadwyn gref i''w gloi, ond o fewn dim, roedd y rhifau diogelwch wedi mynd yn angof, a bu raid ei gario lawr i G'narfon i''r dyn beics ei malu a rhoi cadwyn arall yn ei lle.