GOF


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

GOF

(Glass Optical Fiber) See optical fiber.
References in periodicals archive ?
Mae gen i gof o griw ohonon ni'n manwl-astudio cwpwl yn hwfro wynebau ei gilydd am gyfnodau meithion.
Mae'n sicr fod y gyfrol hon dros y blynyddoedd wedi sicrhau bod nifer o'r hen benillion hyn wedi aros ar gof gwlad yn hytrach na mynd i ebargofiant, ac wedi profi'n fwynglawdd defnyddiol i athrawon ac eraill.
Headteacher of Coed y Gof Mike Hayes said the children had enjoyed themselves during the exercise, which was done to coincide with Keep Wales Tidy Week.
Mike Hayes, who as headteacher of neighbouring Ysgol Coed Y Gof also heads the starter class, said: "So far it has worked really well with good links with pupils on both sites.
Geraint Roberts, who lives in Tre Gof, said he has pleaded with housing association Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) to address the problem since October, which he believes has been exacerbated by the new three-weekly bin collections - but to no avail.
The pupils from Ysgol Gymraeg Coed y Gof Primary School choir had been given the ride after singing at the citys Winter Wonderland.
CHILDREN from Ysgol Pont y Gof, Botwnnog and Ysgol Abersoch recently participated in a triathlon at Dwyfor Leisure Centre, Pwllheli.
Sixteen years ago he'd had a triple heart bypass but worked every day driving children to Ysgol Coed y Gof.
Bydd dwy raglen a ddarlledir yn gynnar yn y gyfres newydd yn dwyn i gof Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch 2008.
He is a former pupil of Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Pentrebane, Cardiff, and visited the school with Camilla last month.
Also prominent were Point Grey Research, with their own new IIDC camera, and Allied Vision Technologies, showing hubs, PCI cards, CardBus cards, GOF hubs, Cat5 hubs, and cables.
Gwelir y mynydd yn union fel ysgwydd a braich dyn yn gorwedd ar ei ochr Gwern Uchaf a Gwern Gof Isaf: Talfytriad yw gof o 'ogof' sydd rywle y tu uchaf i'r ddau dy a thyf coed gwern yn y doldir ar waelod y tir.