GSBL


Also found in: Acronyms.

GSBL

(language)


["GSBL: An Algebraic Specification Language Based on Inheritance", S. Clerici et al in ECOOP '88, S. Gjessing et al eds, LNCS 322, Springer 1988, pp.78-92].
References in periodicals archive ?
coli suslarina ait GSBL oram %14 olarak bulunmustur.
coli ve Klebsiella turleri GSBL uretimi konusunda on sirada yer almaktadir.
Disklerden herhangi birisine ait inhibisyon zonunun amoksisilin-klavulanik asit diskine bakan tarafinda genislemenin tespit edilmesi GSBL pozitifligi yonunde degerlendirilmistir.
Ayrica 2006- 2008 yillari arasinda izole edilen izolatlarda GSBL varligi Cift Disk Sinerji Testi (CDST) ile arastirilmistir (9).
coliizolatlarinin sirasi ile %4,5 (13/283), %20,7 (89/429) ve %29,8 (116/389)'inde (p<0,001); Klebsiella izolatlarinin %8,8 (8/91), %10,8 (14/130) ve %24,1 (19/79)'inde GSBL pozitifligi (p<0,012) saptanmistir.
Ilk defa 1983 yilinda saptanmis olan GSBL, en sik E.
coli'de GSBL pozitifligi %13 olarak saptanmistir (13).
Gunumuzde GSBL ureten mikroorganizmalarin neden oldugu enfeksiyonlar, ozellikle yogun bakim unitelerinde yuksek mortalite ve morbidite oranlari ile onemli bir problemdir (18).
Klinigimizde Subat 2006-Eylul 2007 tarihleri arasinda klinik invaziv orneklerde GSBL ureten E.
2'sinde GSBL ureten Escherichia coli ve Klebsiella spp.