Gali


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Wikipedia.

Gali

 

a city (since 1932) and administrative center of Gali Raion, in the Abkhazian ASSR. Located in the Kolkhida lowlands, on the Eristskali River (a tributary of the Okumi), on the Sukhumi-Samtredia highway. Railroad station 77 km southeast of Sukhumi. Population, 13,500 (1970). There are tea-processing factories in Gali.

References in periodicals archive ?
Gali against Starwood and the Commonwealth of Australia, we cannot comment further at this time.
Skirtingai nuo statybos rangos sutarties, kur busto igijejas uzsakovas turi atitikti istatyme nustatytus reikalavimus, busimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutarties saliai--pirkejui nera keliami specialus reikalavimai, isskyrus viena--pirkeju gali buti tik fizinis asmuo.
Bendrai cituojami saltiniai nustatomi analizuojant cituojamu saltiniu sarasa, bendrai cituojamu publikaciju analize gali buti atliekama straipsniu arba mokslo zurnalu lygmenimis (Boyack 2009).
Gali is an industrial engineer with two years of reinsurance brokering experience.
After spending the morning here head to Vishwanath Gali for lunch where you can feast on sweets especially thandai and rabri.
David Wachman: pleased with the way Leo Gali is progressing
Gali and Gertler are Research Associates in the NBER's Program on Monetary Economics.
Statyba yra dziugus, bet kartu ir labai pavojingas procesas: cia kurinys labai lengvai gali prarasti tai, ka Kahn'as vadina neismatuojamumu.
Aimar Perez Gali, in matching outfit, carries a chair.