Freyja

(redirected from Gefn)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms.

Freyja

(frā`yä) or

Freya

(frā`ä), Norse goddess of love, marriage, and fertility. Her identity and attributes were often confused with those of the goddess Frigg. As a deity of the dead, Freyja was entitled to half the warriors killed in battle, the other half going to Odin. She was the sister of the god Frey and was frequently represented as riding in a chariot drawn by cats.
References in periodicals archive ?
Bydd dwy gan newydd yn cael eu chwarae am y tro cyntaf yn y rhifyn arbennig o Stiwdio Gefn sy'n cael ei chyflwyno gan Lisa Gwilym.
"Y mwyaf gwreiddiol o safbwynt ailgylchu papur oedd y Parch Stephen O Tudor (Owain Tudur), fyddai'n anfon ei gopi, teipiedig, ar gefn llythyrau gan ei reolwr banc!" Mae nifer o berlau bach difyr cyffelyb yn britho'r gyfrol.
Yn y llyfr hwn ceir cymysgedd o hanes yr awdur ei hun a hanes ei alwedigaeth fel awdur chwaraeon, ac mae'r mwynhad y mae'n ei gael wrth fynd ar gefn beic yn treiddio trwy'r llinellau o ddechrau hyd at ddiwedd y gyfrol gynnil hon.
Bydd modd gwylio Stiwdio Gefn 24 awr cyn y darllediad teledu drwy ymweld a s4c.
BYDD y gyfres Stiwdio Gefn yn dychwelyd i S4C nos Wener gyda llu o artistiaid o'r sin gerddoriaeth Gymraeg yn perfformio'n fyw yn y stiwdio yng nghwmni'r gyflwynwraig Lisa Gwilym.
Hefyd, ar yr un noson, cawn glywed y canwr a'r cyfansoddwr o Gaerdydd yn canu rhai o'i ganeuon mwyaf cyfarwydd ynghyd a nifer o draciau o'i albwm diweddar Dwyn Yr Hogyn Nol, mewn sesiwn arbennig o'r gyfres Stiwdio Gefn.
Y perfformiwr West End, Mark Evans fydd yn mentro i gefn tacsi Michael heno ond tybed pwy fydd pishyn yr wythnos?
Neu beth am ailddarlledu y ddwy refferendwm ddiwetha gefn wrth gefn, bydde hynna'n llenwi tipyn o oriau, a falle aildddarlledu'r etholiad nos Iau yn y dydd i'r rhai ohonon ni na lwyddodd i aros lan drwy'r nos i gael clywed rhai o berlau'r criw ardderchog sy'n sylwebu ar ein hetholiadau yn Gymraeg.
A hefyd, yr un noson, cawn glywed y canwr a'r cyfansoddwr o Gaerdydd yn canu rhai o'i ganeuon mwyaf cyfarwydd ynghyd a nifer o draciau o'i albwm diweddar Dwyn Yr Hogyn Nol, mewn sesiwn arbennig o'r gyfres Stiwdio Gefn.
Gofod (S4C, 10pm) Heno, bydd y ddarlledwraig dywydd, Sin Lloyd, yn mentro i gefn tacsi Meical a chawn ddod i adnabod yr actores Gwenno Hodgkins yn well wrth iddi ateb cwestiynau Shwmae, shwmae.
Hefyd, ar yr un noson, cawn glywed y canwr a'r cyfansoddwr o Gaerdydd yn canu rhai o'i ganeuon mwyaf cyfarwydd ynghyd a nifer o draciau o'i albwm diweddar, "Dwyn yr hogyn nol", mewn sesiwn arbennig o'r gyfres Stiwdio Gefn, Jarman o'r Stiwdio Gefn.
MAE Stiwdio Gefn yn parhau gydag arlwy gyffrous o gerddoriaeth Gymraeg gyfoes.