Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Tra mae anadl ynof, a'r iechyd a'r gallu i ddal ati i hyfforddi canu ac arwain corau, acen ni ein hunain yn Y Bala a ddefnyddir, fel yn Eisteddfod Glyn Ebwy.
Bydd yn seiliedig ar noson arbennig ar Maes C yn Eisteddfod Glyn Ebwy eleni, gyda chaneuon, atgofion ysgafn, ffilmiau, straeon a cherddi newydd gan Ifor ap Glyn, Geraint Lovgreen, Myrddin ap Dafydd, Twm Morys, Mei Mac ac ambell westai arbennig.
He has competed from a early age at local eisteddfodau, and at the 2010 Glyn Ebwy National Eisteddfod he achieved a hat-trick - winning the solo, folk song solo and cerdd dant solo under 12 years old.
Cawn fwynhau perfformiadau gan John Owen Jones, Mark Evans, Gwion Jones, Tara Bethan a merch leol i Glyn Ebwy, Katy Treharne o Nantyglo.
A Yn perfformio bydd John Owen Jones, Mark Evans, Gwion Jones, Tara Bethan a merch leol i ardal Glyn Ebwy, Katy Treharne o Nantyglo.
Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal ar hen safle dur Glyn Ebwy a fydd yn cael ei adnewyddu wedi ymweliad y brifwyl.
Yn diddanu'r gynulleidfa a'r gwylwyr adref heno fydd y canwr o Bontsenni, Rhydian Roberts, y delynores fyd-enwog Catrin Finch, y soprano o Aberystwyth Gwawr Edwards a chr o'r brifddinas, Crdydd wrth inni ffarwelio Glyn Ebwy ac edrych ymlaen at Eisteddfod Wrecsam a'r Fro 2011.
Pwy feddyliai ar safle hen waith dur Glyn Ebwy y byddai Eisteddfod Genedlaethol 2010 yn cael ei chynnal?
Fel un a fagwyd ar aelwyd ddi-Gymraeg mae Jason yn croesawu gweld yr Eisteddfod yn ymweld llefydd fel Glyn Ebwy.
Byddwn yn falch i gynnig paned a chael sgwrs - ag ysblander Glyn Ebwy yn gefndir i'r cwbl.
Bro: Glyn Ebwy a''r Fro (8.25pm) Presenters Iolo Williams and Sh--n Cothi visit the home of this year''s National Eisteddfod, Ebbw Vale, where they meet a local radio DJ and the youth cricket team.
The Maes at Glyn Ebwy is gearing up for this year's National Eisteddfod Picture: ARWYN ROBERTS