Ebbw Vale

(redirected from Glyn Ebwy)
Also found in: Dictionary.

Ebbw Vale

(ĕb`o͞o), Welsh Glyn Ebwy, town (1981 pop. 24,422), Blaenau Gwent, SE Wales. A former coal-mining town, it is a retail and industrial center with steelworks and tin-plate factories. Labour politician Aneurin BevanBevan, Aneurin
, 1897–1960, British political leader. A coal miner and trade unionist, he served (1929–60) in Parliament as a member of the Labour party. As minister of health (1945–51) he administered and developed the National Health Service instituted by the
..... Click the link for more information.
 was born there.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/

Ebbw Vale

a town in S Wales, in Blaenau Gwent county borough: a former coal mining centre. Pop.: 18 558 (2001)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Tra mae anadl ynof, a'r iechyd a'r gallu i ddal ati i hyfforddi canu ac arwain corau, acen ni ein hunain yn Y Bala a ddefnyddir, fel yn Eisteddfod Glyn Ebwy.
Bydd yn seiliedig ar noson arbennig ar Maes C yn Eisteddfod Glyn Ebwy eleni, gyda chaneuon, atgofion ysgafn, ffilmiau, straeon a cherddi newydd gan Ifor ap Glyn, Geraint Lovgreen, Myrddin ap Dafydd, Twm Morys, Mei Mac ac ambell westai arbennig.
He has competed from a early age at local eisteddfodau, and at the 2010 Glyn Ebwy National Eisteddfod he achieved a hat-trick - winning the solo, folk song solo and cerdd dant solo under 12 years old.
Cawn fwynhau perfformiadau gan John Owen Jones, Mark Evans, Gwion Jones, Tara Bethan a merch leol i Glyn Ebwy, Katy Treharne o Nantyglo.
A Yn perfformio bydd John Owen Jones, Mark Evans, Gwion Jones, Tara Bethan a merch leol i ardal Glyn Ebwy, Katy Treharne o Nantyglo.
Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal ar hen safle dur Glyn Ebwy a fydd yn cael ei adnewyddu wedi ymweliad y brifwyl.
Yn diddanu'r gynulleidfa a'r gwylwyr adref heno fydd y canwr o Bontsenni, Rhydian Roberts, y delynores fyd-enwog Catrin Finch, y soprano o Aberystwyth Gwawr Edwards a chr o'r brifddinas, Crdydd wrth inni ffarwelio Glyn Ebwy ac edrych ymlaen at Eisteddfod Wrecsam a'r Fro 2011.
Pwy feddyliai ar safle hen waith dur Glyn Ebwy y byddai Eisteddfod Genedlaethol 2010 yn cael ei chynnal?
Fel un a fagwyd ar aelwyd ddi-Gymraeg mae Jason yn croesawu gweld yr Eisteddfod yn ymweld llefydd fel Glyn Ebwy.
Byddwn yn falch i gynnig paned a chael sgwrs - ag ysblander Glyn Ebwy yn gefndir i'r cwbl.
Bro: Glyn Ebwy a''r Fro (8.25pm) Presenters Iolo Williams and Sh--n Cothi visit the home of this year''s National Eisteddfod, Ebbw Vale, where they meet a local radio DJ and the youth cricket team.
The Maes at Glyn Ebwy is gearing up for this year's National Eisteddfod Picture: ARWYN ROBERTS