Welsh language

(redirected from Gymraeg)

Welsh language,

member of the Brythonic group of the Celtic subfamily of the Indo-European family of languages. See Celtic languagesCeltic languages,
subfamily of the Indo-European family of languages. At one time, during the Hellenistic period, Celtic speech extended all the way from Britain and the Iberian Peninsula in the west across Europe to Asia Minor in the east, where a district still known as
..... Click the link for more information.
.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/
References in periodicals archive ?
Derbyniais ysgoloriaeth lawn dros 3 mlynedd er mwyn astudio oleuaf 80 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Graddiais gyda gradd 1af o fy nghwrs yn 2015.
Wrth edrych yn ol ar y cyfnod hwn yn hanes y sir, bydd Gwynedd Gymraeg y dyfodol yn falch o'u safiad dros ddiogelu ac atgyfnerthu gwasanaeth sy'n hanfodol i ddatblygu addysg Gymraeg ac i gynnal ac ehangu'r defnydd o'r iaith yn y gymuned gan liniaru effaith ieithyddol y mewnlifiad di-Gymraeg.
DWI wedi laru ar y rhefru di-ddiwedd ynghylch cyflwr echrydus a thranc yr iaith Gymraeg.
Ond, ar yr un pryd, dadleuwyd na fyddai hyn, o anghenrhaid, yn arwain at gynnal y Gymraeg a'i normaleiddio fel iaith gymunedol fyw.
Rwy'n astudio fy nghwrs yn ddwyieithog gan wneud 40 credyd yn y Gymraeg! Mae astudio trwy'r Gymraeg yn gam naturiol i mi gan fy mod i wedi gwneud fy holl astudiaethau yn yr ysgol yn y Gymraeg, ac mae'n gyfle rhy wych i'w golli!
Trown yn nes adre, at sefyllfa lle y gallwn wneud rhywbeth yn ei chylch, ac fel pob Calan, fy mhryder mawr yw sefyllfa'r Gymraeg. Mae cychwyn blwyddyn newydd yn amser i gymryd stoc, a dydi'r rhagolygon byth yn rhai calonogol.
Gwl y trefnwyr, Menter Patagonia, hyn fel cyfle gwych i gryfhau'r ddolen ieithyddol unigryw rhwng y ddwy wlad a rhoi cyd-destyn cyfoes i'r Gymraeg yno.
Ysgol Gymraeg Hamadryad is expected to open in Butetown after Christmas, while Cardiff West Community High School is planned to move to its new home in Caerau during the Easter school holidays next spring.
MAE cwmni nwyddau hyrwyddol o ogledd Cymru yn hybu'r defnydd o'r Gymraeg er mwyn ateb y galw cynyddol gan gwsmeriaid i ddefnyddio'r iaith.
O''r funud yr oedd yn y carchar, cofiodd pam ei fod yno - er mwyn yr iaith Gymraeg. O ganlyniad, gwrthododd arwyddo unrhyw ffurflen nad oedd yn parchu''r Gymraeg.
YN unol a Safonau'r Gymraeg, mae'n ofynnol i Cyngor Gwynedd lunio a chyhoeddi dogfen strategol sydd yn dangos sut mae'n bwriadu mynd ati i hybu defnydd o'r Gymraeg a chynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr ar draws y sir.
Nid swyddogaeth S4C yw darparu ar gyfer gwylwyr di-Gymraeg hyd y gwn i, ond fel 'na ma' pethe wedi mynd mae'n ymddangos, a phrinhau mae'r deunydd unigryw Gymraeg.