HYD


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

HYD

On drawings, abbr. for “hydraulic.”
McGraw-Hill Dictionary of Architecture and Construction. Copyright © 2003 by McGraw-Hill Companies, Inc.
References in classic literature ?
So Fred was gratified with nearly an hour's practice of "Ar hyd y nos," "Ye banks and braes," and other favorite airs from his "Instructor on the Flute;" a wheezy performance, into which he threw much ambition and an irrepressible hopefulness.
Nid oedd gwybodaeth ar gael yn lle yr oedd wedi ei gladdu ac yn 2014 fe aethom i lawr i Senghennydd i wneud ymholiadau a cheisio dod o hyd i'w fedd.
"Dw i isio gwybod pwy ydi fy nheulu i, hyd yn oed os nad ydyn nhw eisiau fy ngweld i, dw i isio gwybod bo' nhw yno, a dw i isio iddyn nhw wybod fy mod i yma."
Final: Karachi bt Hyderabad 2-0 Noor Mustafa (Kar) bt Shiraz Bhand (Hyd) 6-3 6-1; Zubair Raja (Kar) bt Saad Albani (Hyd) 6-2 7-5.
Effaith y Gorchymyn yw gwahardd dros dro bob cerbyd rhag mynd ar hyd: i.
The rep read through emergency procedure for a HYD 2A failure until we arrived at the final step: the Landing Gear Emergency Extension procedure.
Mae Cymru ar Hyd ei Glannau (Gomer) yn tywys darllenwyr ar daith anhygoel o gwmpas arfordir Cymru, gyda llawer o'r llwybr yn mynd trwy ardaloedd sy'n bwysig ac yn adnabyddus y tu allan i Gymru oherwydd y golygfeydd rhagorol, y bywyd gwyllt ac olion hanesyddol pwysig.
Mae Anita yn ffonio ysbytai mewn ymgais i ddod o hyd i Kelly.
Gwnaeth waith hebrwng a chodi llwyfannau a chymerodd ran mewn sioe theatr hyd yn oed, gan rannu profiadau ei fywyd gyda'r gynulleidfa.