Hel


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Wikipedia.

Hel

(hĕl), in Norse mythology, the underworld (sometimes called Niflheim) and the goddess who ruled there. In early Germanic mythology, Hel was the goddess who ruled the majestic abode for the dead. Later, particularly after the advent of Christianity, Hel became a place of punishment, similar to the Christian hell.

Hel

ruled over world of the dead. [Norse Myth.: Leach, 488]
References in periodicals archive ?
The Boeing Company is the prime contractor for the HEL MD program.
Additionally, the speed of a HEL makes it superior to most conventional weapons systems and munitions.
U13 Girls: Joanne Sturgeon (St Hel S), Megan Davies, Alex Forde, Lauren Towers, Chelsea McDonald, Zoe Woodward, Sophie Kelly & Georgina Dykstra
As a result, bond types that were familiar to CMO (collateralized mortgage obligation) investors, including PACs, TACs and Interest Only (IO) strips, have now become part of the HEL ABS landscape.
Will the client be better off economically if a HEL is used to satisfy the personal debt?
Os yw'r hel yn hwyl, a'r holl ymdrechion i beidio gollwng neu daro'r bocs plastig drosodd, mae cyrraedd adre a dechrau ar y broses o olchi a choginio hefyd yn hwyl.
Yn yr hydref hefyd mae'r cregyn gleision yn cael eu cynaeafu, a bydd y Sgipar John Jones yn dangos sut mae'n mynd ati i'w hel yn un o ffermydd cregyn gleision mwyaf Prydain.
Speaking of credit card debt, a HEL may be a desirable option for those with less than perfect credit.
Galw heibio Llyfrgell Cricieth ddaru mi ar gyfer 'Sesiwn Flasu Hel Achau'.
Un o'r pethau fydda' i'n ei fwynhau tua'r adeg hon o'r flwyddyn yw mynd i hel madarch a mwyar duon.
Byddai rhai yn eu hel, a'u bwyta wrth hel defaid gyda bara menyn.