Hel


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Wikipedia.

Hel

(hĕl), in Norse mythology, the underworld (sometimes called Niflheim) and the goddess who ruled there. In early Germanic mythology, Hel was the goddess who ruled the majestic abode for the dead. Later, particularly after the advent of Christianity, Hel became a place of punishment, similar to the Christian hell.

Hel

ruled over world of the dead. [Norse Myth.: Leach, 488]
References in periodicals archive ?
U17 Men: Ben Martin & Adam Peers (Wirral), James Farquar (St Hel S), Joe McKenna (LPS), David Catt, Craig Hoy, James McCully & Mike Quarless.
All participants in the HEL ABS market - lenders/issuers, investors and dealers - will need to be keenly aware of the very close relationship between growth and risk.
Schoenhals, Chairman, President and CEO of WSFS said, "Our success with CCC over the last five years has convinced us that the HEL business, conducted within a bank, and prudently managed, can provide very attractive risk-adjusted returns.
Mae'n siwr y bydd trigolion Taicynhaeaf yn fy niawlio am ddatgelu hyn, ond mae'n amlwg nad oes llawer ohonyn nhw'n trafferthu i fynd i hel llus ac mae'n gas gen i weld ffrwythau da yn cael eu gwastraffu
Ymysg y rhai a fydd yn hel atgofion am y Proms fydd Dennis O'Neill, Gwyn Hughes Jones a Catrin Finch.
Mae mwy i hel achau na dim ond casglu rhes o enwau a dyddiadau.
Speaking of credit card debt, a HEL may be a desirable option for those with less than perfect credit.
Hel atgofion bydd y prifardd Dic Jones hefyd yr wythnos hon yng nghwmni Heledd Cynwal yn y rhaglen Cofio nos Lun.
Bydd John Hartson yn hel atgofion am flwyddyn hynod stormus ac fe fydd Ysgol Gerdd Ceredigion a Geraint Lovgreen yn perfformio.
Cityscape HEL 1997-C Group 2 remittance information indicates that as of Sept.
Aur: Hel Straeon (S4C, 6pm) Bydd cyfle i deithio nl mewn amser ar S4C heno wrth i ni weld clasuron o'r archif yn yr awr Aur.