Hibernian orogeny

Hibernian orogeny

[hī′bər·nē·ən ȯ′räj·ə·nē]
(geology)