Hophni and Phinehas

(redirected from Hofni)

Hophni and Phinehas

contemptuously abused holiness of sacrifices. [O.T.: I Samuel 2:12–17]
References in periodicals archive ?
Roeddwn i'n ffeindio pobl yn groesawgar ond roedd y Taliban yn gwylio popeth roedden nhw'n ei wneud, ac roedd y bobl yn eu hofni.
Maen nhw ymysg y deg enw y mae athrawon heddiw'n eu hofni fwya.
Ac o weld rhagrith syfrdanol yr Americaniaid yn ddiweddar, hawdd gweld pam fod yr holl fyd yn eu hofni a'u beio.
Os nad ydach chi'n gyfarwydd a'r llyfr, lleidr pen ffordd a smyglwraig oedd Madam Wen, yn gapten ar griw o ddynion oedd yn ei pharchu a'i hofni - a'r criw hwnnw'n cynnwys gwalch o'r enw Wil Llanfihangel.
Yn yr awyrlu buan iawn y dysgais barchu pob un o'r corprals a'r sarjants, a dim yn unig eu parchu, ond eu hofni hefyd.
Llanuwchllyn oedd y rhai i'w hofni yn ol yr hen lawiau.