Howell-Jolly bodies

(redirected from Howell, William)
Also found in: Medical.

Howell-Jolly bodies

[′hau̇·əl ′jäl·ē ‚bäd·ēz]
(pathology)
Small, round basophilic inclusions of nuclear material in erythrocytes of splenectomized persons.
References in periodicals archive ?
Groomsmen were Jeremy Williams Latham, Adam Samuel Latham, Tyler Latham Howell, William Jacob Donald, Shawn Whinery Sanders, and Christopher Ian Morales.
James, Glyn Parry, Helen Palmer, Hafina Clwyd, David Howell, William Troughton, Richard Suggett, Richard Morgan a Tegwyn Jones.
Gan fod y pwnc yn cwmpasu sawl agwedd wahanol, fe rannwyd y baich a'r arbenigedd o greu'r gyfrol gyda chyfraniadau gan unigolion sydd yn amlwg yn eu maes megis Michael Powell Siddons, J Gwynfor Jones, Gerald Morgan, Evan L James, Glyn Parry, Helen Palmer, Hafina Clwyd, David Howell, William Troughton, Richard Suggett, Richard Morgan a Tegwyn Jones.