Haverfordwest

(redirected from Hwlffordd)

Haverfordwest

(hăv'ərfərdwĕst`), Welsh Hwlffordd, town (1981 pop. 9,936), Pembrokeshire, SW Wales, on the Western Cleddau River. It is a market town. A notable 13th-century church stands there.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
IAU 13: Trysorau'r Teulu S4C, 8.00 WEDI i Alwyn glirio'r cartre yn Hwlffordd ar ol marwolaeth ei fam, mae e wedi dod ar draws tair eitem yr hoffai i'r arbenigwyr fwrw goleuni arnyn nhw - llestri Staffordshire Brenhinol, carthenni Cymreig ag anrheg go arbennig gan icon y byd ffasiwn, Zandra Rhodes.
Trysorau'r Teulu S4C, 8pm Wedi i Alwyn glirio'r cartre yn Hwlffordd ar ol marwolaeth ei fam, mae e wedi dod ar draws tair eitem yr hoffai i'r arbenigwyr fwrw goleuni arnyn nhw - llestri Staffordshire Brenhinol, carthenni Cymreig ag anrheg go arbennig gan icon y byd ffasiwn, Zandra Rhodes.
BIGGEST INCREASE OF F&P A Lloyd-Williams & Son, Hwlffordd, Llansannan (+57kg).
Yn yr ail gartref yn Hwlffordd, rydym yn cwrdd ag Alwyn Roach, ei wraig Judith a'u merch Helen.
Bydd Dai yn ymuno Nica a'i ffrindiau yng Nghastell Haidd, ger Hwlffordd lle maent yn cynnal cwrs pysgota i ddechreuwyr.
Daw'r llysgenhades, Emily Davies, Cuckoo Mill Farm, Pelcomb Bridge, Hwlffordd o'r un sir.
Y tro hwn, mae menyw bregus wedi diflannu o'i chartref yn Hwlffordd ar ol gadael nodyn emosiynol i'w theulu.
Cefn Gwlad: Rali Hen Dractorau (S4C, 9pm) Dai Jones sy'n ymweld --'r Rali Hen Dractorau Cenedlaethol ar Faes Sioe Sir Benfro, Hwlffordd. Yno mae dros saith gant a hanner o dractorau yn ymgynnull yn ystod deuddydd y rali.
Gwylwyr S4C, felly, fydd y cyntaf i gael y newyddion diweddaraf o faes y Sioe yn Withybush ger Hwlffordd, diolch i'r tri fydd yn cyflwyno, a hefyd i'r tm prysur y tu cefn iddyn nhw.
Ag yntau ar y ffordd lawr i Hwlffordd i berfformio gig i 500 o blant o ysgolion cynradd sir Benfro gyda'i fand gwerin, Patrobas, sbariodd Iestyn funud o'i amserlen brysur i sgwrsio efo ni am brosiect cyffrous Pendevig.
JONES Evelyn Marina Yn dawel ddydd Sadwrn, Hydref 28, yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, Evelyn, Cefn Sidan, Clos-y-gerddi, Blaenffos, Crymych.
Yn ogystal, cawn y gorau o gemau'r Uwch Gynghrair: Caerfyrddin v Hwlffordd, Y Drenewydd v Y Bala, Prestatyn v Port Talbot ac Aberystwyth v Airbus.