HYD


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

HYD

On drawings, abbr. for “hydraulic.”
References in periodicals archive ?
Mae hyd yn oed y bobl ifanc yn llawn gwybodaeth leol ac mae'r etifeddiaeth lafar gwlad yn cael ei phasio 'mlaen o genhedlaeth i genhedlaeth.
YR ATODLEN Y darn o'r A470 sy'n ymestyn o'i chyffordd a Chylchfan Coryton (Cyffordd 32), Caerdydd hyd at ei chyffordd a chefnffordd yr A40 wrth Gylchfan Tarrell, Aberhonddu, Powys.
Y llwybr amgen yw ymuno a'r M4 tua'r dwyrain wrth Gyffordd 34, mynd hyd at Gyffordd 33 (Capel Llanilltern), ymadael yno a dychwelyd tua'r gorllewin.
The HYD programs are extremely comprehensive and specifically designed to help patients get healthy as naturally, quickly and safely as possible.
About 15 minutes later the HYD 1A caution disappeared and was replaced by a HYD 1B caution.
Ar hyd y daith mae un Geopark (GeoMn), un Gwarchodfa Natur Forol (Sgomer), dau Barc Cenedlaethol (Eryri a Phenfro), tair Ardal o Harddwch Eithriadol (Mn, Llyen a Gweyr), 11 Gwarchodfa Natur Genedlaethol, 14 Arfordir Treftadaeth a 23 o safleoedd sydd ar Restr Tirluniau Hanesyddol
Pharmaceutical grades of CAN and HYD were kindly supplied by (Pharonia Pharmaceuticals, New Borg El-Arab City, Alexandria, A.
In addition, HYD has a competitive yield and lower expense ratio as compared to its ETF and mutual fund competitors.
Hyd yn oed yn yr amser honno, 'roedd yr hofrennydd melyn o'r Valley, Ynys Mon ar gael, ac fe gludwyd fi a'r hogyn tua'r mynydd ond o achos bod llinell y cwmwl wedi dod yn isel eto fe oedd rhaid iddi lanio yn isel ar y mynydd.
Y llwybr amgen yw dilyn yr A470 tua'r gogledd hyd at Gyfnewidfa Glyn-taf a dychwelyd tua'r de i ymadael wrth Gyfnewidfa Glan-bad.
Hyd yn oed o ran adolygu, mae'r brif ffynhonnell o adolygiadau llyfrau sy'n cael eu defnyddio mewn cylchgronau (yn cynnwys y cylchgrawn hwn) wedi eu comisiynu gan y Cyngor Llyfrau gyda chyfarwyddyd i beidio bod yn feirniadol.
The intranasal abuse-deterrent properties of HYD were evaluated in 31 healthy, non-dependent subjects with a history of recreational opioid drug use.