HYD


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

HYD

On drawings, abbr. for “hydraulic.”
References in classic literature ?
So Fred was gratified with nearly an hour's practice of "Ar hyd y nos," "Ye banks and braes," and other favorite airs from his "Instructor on the Flute;" a wheezy performance, into which he threw much ambition and an irrepressible hopefulness.
Ym Medi 1907 cafwyd caniatad i ymestyn y trac o Rhos i Fae Colwyn O ganol Rhos roedd y tramiau i deithio ar hyd y promenad am chwarter milltir cyn anelu am Rhodfa Brompton ac yna at ganol Bae Colwyn ar hyd Ffordd Abergele hyd at Ffordd yr Orsaf.
Gwnaeth waith hebrwng a chodi llwyfannau a chymerodd ran mewn sioe theatr hyd yn oed, gan rannu profiadau ei fywyd gyda'r gynulleidfa.
Y llwybr amgen yw parhau tua'r gorllewin hyd at Gyffordd 35 (Pencoed), ymadael yno a dychwelyd tua'r dwyrain i ymadael wrth Gyffordd 34.
In the Hornet, the HYD 1A caution tells the pilot that the individual circuit pressure is below 1,500 PSI.
Mae Cymru ar Hyd ei Glannau (Gomer) yn tywys darllenwyr ar daith anhygoel o gwmpas arfordir Cymru, gyda llawer o'r llwybr yn mynd trwy ardaloedd sy'n bwysig ac yn adnabyddus y tu allan i Gymru oherwydd y golygfeydd rhagorol, y bywyd gwyllt ac olion hanesyddol pwysig.
The literature revealed few methods for the simultaneous determination of CAN and HYD in pharmaceuticals including HPLC [25, 26], derivative and derivative ratio spectrophotometry [27] and capillary electrophoresis [28].
With credit impairments on the decline, and the low-cost feature of ETFs, a diversified municipal portfolio such as HYD may be compelling to a variety of investors.
K Owen a fu yn athrawes yn Ysgol Dyffryn Nantlle, oriau yn y mor ac ar y traeth a chrwydrem yn un criw o dro i dro, i ben Y Foel ac unwaith pob blwyddyn cerddem at Felin Glanrafon a chael hwyl yn yr afon a phicnic oedd yn rhan bwysig o'r diwrnod wedi croesi'r bont droed sydd yn dal yno o hyd.
Petai rhywun yn gofyn i chi gerdded ar hyd styllen llathen o led 100 troedfedd uwch afon, mi fyddech chi'n arswydo.
O geg Afon Dyfrdwy ar hyd glannau gogledd Cymru gyda'i threfi glan y mfr, dros y Fenai i Ynys Mfn, o Benrhyn Llyen lawr i ehangder mawreddog Bae Ceredigion, drwy unig Barc Cenedlaethol arfordirol Prydain yn Sir Benfro, ar hyd milltiroedd o dywod melyn, heibio Gweyr a'i olygfeydd godidog, ar hyd glannau Bae Caerdydd a Chaerdydd, prifddinas Cymru, i dref farchnad Cas-gwent ar y ffin e Lloegr.