Iddo


Also found in: Wikipedia.

Iddo

(ĭd`ō), in the Bible. 1 Ruler of Manasseh. 2 Father of one of Solomon's stewards. 3 Prophet, whose book is mentioned as a source. 4 Father or grandfather of the prophet Zechariah. 5 A leader in the return from the Exile. 6 See AdaiahAdaiah
, in the Bible. 1 Josiah's mother's father. 2 Father of Maaseiah. 3 Ancestor of Asaiah.
..... Click the link for more information.
 (2.)
References in periodicals archive ?
PAN gollodd Llywelyn Williams ei goes yn 16 mlwydd oed yn dilyn damwain car wrth iddo sglefryrddio, un o'r pethau cyntaf oedd o eisiau ei wneud ar ol gadael yr ysbyty oedd mynd yn ol i'r mor i syrffio.
That, however, changed when some fun-seeking truckers visited some of the brothels that dot the railway line in the Ijora and Iddo areas, and were able to convince the 'girls' to spend nights with them inside their trucks.
O ystyried iddo ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd ym 1979, syndod, efallai, yw na chafwyd cyfrol o'i farddoniaeth cyn hyn.
Iddo Netanyahu is a highly intelligent, unassuming radiologist whose greatest achievement may be that he has crafted a prosaic existence out of circumstances that might have impelled a less imaginative man to reach for greatness.
Y cyflwynydd a sylwebydd chwaraeon byrlymus Dylan Ebenezer fydd wrth y llyw wrth iddo ddangos yr un brwdfrydedd heintus am sioeau cwis ag y mae o am beldroed.
Cawsom sgwrs gyda Gwyndaf wrth iddo edrych ymlaen at y rali eleni.
Mae'n ddyn o egwyddorion dwfn sydd wedi sefyll yn gadarn dros ei rywioldeb a'i iaith ac mae'r ffaith iddo siarad yn blaen am ei fulimia wedi bod yn gymorth mawr i'r rhai sy'n dioddef o'r cyflwr, mae'n siwr.
Managing Director Lovonus MFB, Usman Onoja declared that this at the opening of its new office in Iddo, Lagos.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Wrth i ni ymweld Chwmderi heno mae Kevin yn ceisio helpu Gethin drwy gynnig llety iddo a chaiff Debbie dipyn o sioc o ganfod Gethin yn hanner noeth yn fflat y Caffi
Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio daw cyhoeddi yn bwysicach iddo, a manylion seremoniau lawnsio llyfrau yn ymddangos yn y dyddiaduron yn amlach - a'r "Chwyldro" bellach wedi ei ddisodli?
Daeth cylchgrawn newyddion Cyngor Gwynedd trwy fy nrws yn ddiweddar, gyda ochr Gymraeg a ochr Saesneg iddo.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Wrth i ni ymweld e Chwmderi heno mae Kevin yn ceisio helpu Gethin drwy gynnig llety iddo a chaiff Debbie dipyn o sioc o ganfod Gethin yn hanner noeth yn fflat y Caffi