Iddo


Also found in: Wikipedia.

Iddo

(ĭd`ō), in the Bible. 1 Ruler of Manasseh. 2 Father of one of Solomon's stewards. 3 Prophet, whose book is mentioned as a source. 4 Father or grandfather of the prophet Zechariah. 5 A leader in the return from the Exile. 6 See AdaiahAdaiah
, in the Bible. 1 Josiah's mother's father. 2 Father of Maaseiah. 3 Ancestor of Asaiah.
..... Click the link for more information.
 (2.)
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/
References in periodicals archive ?
Cymerwch chi eiriau fel"Wrth i ni dderbyn ein hunain daw pob brwydr wedyn yn hawsach ac yn gliriach, oherwydd brwydr gadarnhaol fydd hi wedyn" - onid yw cyngor o'r fath yn berthnasol i bob ben ei hun neu fyfyrio ar yr hyn sydd wedi digwydd iddo yn ystod y dydd, ac felly nid cyfrol bregethwrol yw hon.
Ganwyd fy nhad yn 1910, a chofiaf iddo son ychydig (ddim hanner digon, yn anffodus) am Neuadd y Farchnad yn ystod ei blentyndod, a phan oedd yn hyn.
Disclosing this to Saturday Tribune, a resident in one of the buildings along the Iddo railway line, who declined to have his name mentioned, explained that most of the girls were always leaving for somewhere else once the night sets in.
Iddo Netanyahu is a highly intelligent, unassuming radiologist whose greatest achievement may be that he has crafted a prosaic existence out of circumstances that might have impelled a less imaginative man to reach for greatness.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Wrth i ni ymweld e Chwmderi heno mae Kevin yn ceisio helpu Gethin drwy gynnig llety iddo a chaiff Debbie dipyn o sioc o ganfod Gethin yn hanner noeth yn fflat y Caffi!
YNGHANOL PETHE Emyr Jenkins (Y Lolfa, PS9.99) Gan fod yr awdur newydd ddathlu ei benblwydd yn 80 mlwydd oed eleni, daeth yn amser iddo fynd ati i groniclo rhai manylion am ei fywyd cyffrous a phrysur.
Ni fydd Pryce yn gyrru yn y rali eleni wrth iddo geisio cynilo ei arian er mwyn cystadlu'r tymor nesaf.
Y cyflwynydd a sylwebydd chwaraeon byrlymus Dylan Ebenezer fydd wrth y llyw wrth iddo ddangos yr un brwdfrydedd heintus am sioeau cwis ag y mae o am beldroed.
Y mae'r rhan gyntaf, "Cyrraedd", yn gerddi a ysgrifennwyd yn bennaf yn 2017 wedi i'r bardd dderbyn ysgoloriaeth a brynodd iddo amser oddi wrth ddesg ei waith bob dydd.
Dim ond gwaith oedd Manweb iddo. Ond mi wirionodd yn llwyr wedi iddo gyfarfod Mam, ac ymgysegrodd ei bywyd iddi.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Wrth i ni ymweld Chwmderi heno mae Kevin yn ceisio helpu Gethin drwy gynnig llety iddo a chaiff Debbie dipyn o sioc o ganfod Gethin yn hanner noeth yn fflat y Caffi!