References in periodicals archive ?
Szymanowska scholarship in Polish and Russian is rather extensive, with major biographies on the composer already a half century old (in Russian by Igor Belza, Mania Szymanowskaia [Moscow: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1956]; in Polish by Teofil Syga and Stanislaw Szenic, Maria Szymanowska i jej czasy [Warsaw: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1960]).