Yser

(redirected from Ijzer)
Also found in: Dictionary.

Yser

Yser (izĕrˈ), river, c.50 mi (80 km) long, rising in N France and flowing generally NE through NW Belgium and into the North Sea at Nieuwpoort. It connects a network of canals. The area was the scene of heavy fighting in World War I.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2022, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved.

Yser

a river in NW central Europe, rising in N France and flowing through SW Belgium to the North Sea: scene of battles in World War I. Length: 77 km (48 miles)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
De aarde barst daar van koper, ijzer, graniet, GOUD!" (Claus 1970: 79).
Hierdie smidswinkeltoneel, met vuur en hamer en meer, keer terug in Gorter se Mei, waar die Meifiguurtjie deur 'n dorpie in die dal swerf: [...] Uit de straat was 't flauwe Gerucht hoorbaar der swarte smederij, Het ijzer klonk onder de hamers, zij Hamerden in cadans de spranken vuur.