Istoricheskie Zapiski

The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Istoricheskie Zapiski

 
The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Chernukha, "Pasport v Rossiiskoi imperii: nablyudeniya nad zakonodatel'stvom" [Passport in the Russian Empire: Observations on the Law], Istoricheskie zapiski [Historical Notes] 4(122), 2001, 93.
Istoricheskie zapiski trekh gosudarstv, vol.1, trans.
Picheta, "Akademik Iurii Vladimirovich Got'e," Istoricheskie zapiski 15 (1945), 301-03.
Martov i vopros o vlasti v 1917 g.," Istoricheskie zapiski 5, 123 (2002): 216-54; Haimson, "Lenin's Revolutionary Career Revisited: Some Observations on Recent Discussions," Kritika 5, 1 (2004): 55-80; Haimson, Russia's Revolutionary Experience, 1905-1917: Two Essays, intra.
Tikhomirov, "Maloizvestnye letopisnye pamiatniki XVI v.," Istoricheskie zapiski 10 (1941): 89.
Novosel'skii, "Rasprostranenie krepostnicheskogo zemlevladeniia v iuzhnykh uezdakh Moskovskogo gosudarstva v XVII v.," Istoricheskie zapiski 4 (1938): 21-40; V.
Pavlov, "Prikazy i prikaznaia biurokratiia (1584-1605 gg.)," Istoricheskie zapiski, no.
(15) Mikhail Dolbilov, "Rozhdenie imperatorskikh reshenii: Monarkh, sovemik i 'vysochaishaia volia' v Rossii XIX v.," Istoricheskie zapiski, no.
Bogoiavlenskii, "Prikaznye d'iaki XVII v.," Istoricheskie zapiski 1 (1937): 220-39.
Zyrianov, "Sotsial'naia struktura mesmogo upravleniia kapitalisticheskoi Rossii (1861-1914 gg.)," Istoricheskie zapiski 107 (Moscow: Nauka, 1982), 226-302.