Jacob Van Lennep


Also found in: Wikipedia.
The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Lennep, Jacob Van

 

Born Mar. 24, 1802, in Amsterdam; died Aug. 25, 1868, in Oosterbeek. Dutch writer. Son of the philologist D. J. van Lennep.

Lennep was a lawyer. In 1833 he published the historical novel The Adopted Son, which was written in the spirit of W. Scott. Other historical novels of Lennep were also imitative, including The Rose of Dekama (1836; Russian translation, 1841); Ferdinand Huyck (1840), about a Dutch adventurer of the 18th century; and Elizabeth Musch (1850–51), on the life of the 17th-century statesman J. De Witt. Lennep’s capacity for realistic observation is apparent in the novel The Adventures of Klaasje Zevenster (1866), which is about the fate of a foundling girl; in this novel the author uses the techniques of the picaresque novel. Lennep also wrote short stories and plays. He is the author of the philological investigation The Seaman’s Dictionary (1856).

WORKS

Romantische werken, vols. 1–23. Rotterdam, 1856–72.

REFERENCES

Busken-Huet, K. Litterarische fantasien en kritieken, vols. 1–25. Haarlem [1876–88].
Lennep, M. F. van. Het leven van Mr. Jacob van Lennep, vols. 1–2. Amsterdam, 1909. (Includes a bibliography.)
The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(Glorie 1996, 1999, 2004 en 2010) Het is heel goed denkbaar dat het gedachtegoed van het Nederlandse culturele nationalisme (en daarmee indirect ook dat van de Europese Romantiek, met name de Duitse Idealistische filosofie) via bijvoorbeeld de historische romans van Jacob van Lennep of de beschouwingen van Potgieter en Busken Huet naar Zuid-Afrika is overgewaaid en dat dit het Afrikaner-nationalistische discours heeft aangevuld en versterkt.
Antonissen (1998:119), 'blyk [...] die duidelikste uit die oorheersende tematiek: die geskiedenis, en dikwels die heel resente verlede; en uit die meeste geskrifte se volkse karakter en peil.' Toonaangevende genres, in dit verband, waren de historische roman (naar het voorbeeld van de Nederlander Jacob van Lennep en de Vlaming Hendrik Conscience) en, vooral, de plaasroman.