References in periodicals archive ?
(25) See also "Iz vospominanii o zhenskoi katorge," Katorga i ssylka, no.
Rozanov, "V Smolenske," Katorga i ssylka 3/52 (1929), 157-158.