Kholmy

Kholmy

 

an urban-type settlement in Koriukovka Raion, Chernigov Oblast, Ukrainian SSR. Kholmy is located 30 km from the Koriukovka railroad station and is the terminal point of a branch line from the Gomel’-Bakhmach line. The settlement has an alcohol plant.

References in periodicals archive ?
I ya khochu blagodarit' kholmy, Chto ehtu kost' i ehtu kist' razvili: On rodilsya v gorakh i garech 'znal tyur'my.
Marina Tsvetaeva's narrative poems "Poema gory" and "Poema kontsa" are shown to have inspired Brodsky to write his poem "Kholmy." Gavrila Derzhavin's "Snigir'," lamenting the passing of Field Marshal Aleksandr Suvorov, served as a model to Brodsky's poem on the death of Marshal Zhukov.