Krasnoiarskii

Krasnoiarskii

 

an urban-type settlement in Kvarkeno Raion, Orenburg Oblast, RSFSR. Its railroad station (Aidyrlia) on the Kartaly-Orsk line is 460 km east of Orenburg. Krasnoiarskii has railroad transport enterprises and a meat sovkhoz.

References in periodicals archive ?
K istorii Rossiisko-Arnerikanskoi kornpanii, Krasnoiarsk: Krasnoiarskii gosudarstvennyi arkhiv, 1957, 97, 105; Tikhmenev, Istoricheskoe obozrenie, vol 2., Appendix, 179; A.V.
(Krasnoiarsk: Krasnoiarskii gosudarstvennyi pedagogicheskii institut, 1974).
Pavlova, Sotsial'noe popechenie v Rossii v gody pervoi mirovoi voiny (Krasnoiarsk: Krasnoiarskii gosudarstvennyi agrarnyi universitet, 2003).