Kui


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Wikipedia.
The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Kui

 

a people living in Thailand (more than 400,000; 1970, estimate), south of the Mun River and up to the Cambodian border, and also in the neighboring regions of Cambodia (more than 40,000 persons). They are subdivided into the Mai, Mlo, Yao, and Miao groups. Their language is one of the Mon-Khmer languages. Their religion is Buddhism, with considerable remnants of ancient animistic beliefs. The Kui engage in farming (highland rice, cotton, and other crops) and various trades; they are well known as elephant drivers and skilled blacksmiths. The Kui are being assimilated by the Thai, Lao, and Khmer.

REFERENCE

Narody Iugo-Vostochnoi Azii. Moscow, 1966. (Bibliography.)
The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Kui neid uldse kujutati, siis peamiselt vaid selleks, et jaadvustada nende omaparast roivamoodi voi siis vahel ka seda, mis toid nad parajasti tegid.
Maakabelid kui puhakute kultuskohad on tema sonul tihedas seoses eelkoige matmispaikadega ja nende aktiivsed rajamis- ning kasutusajad naivad arheoloogiliste andmete pohjal korreleeruvat oluliste ajalooliste sundmustega, nagu sojad, naljahadad, epideemiad.
Kas ta ei kAaAaAeAnsuta, kui on nuhelnud paljusid Liivimaa vast vAaAaAeA itlevaid kuningai Pikk loetelu sisaldas Novgorodi vAaAaAeA rste, taanlasi, rootslasi ja nimelise hulka eesti, liivi, latgali ning leedu AaAaAeA likuid, kelle tegusid riialas vastu on kroonikas mujal pikemalt kirjeldatud.
Kui Euroopa linnaarheoloogia keskendus aastakumneid pea eranditult linnade varaajaloole, siis viimasel ajal vaartustatakse ka margatavalt hilisema perioodi uurimist.
The magic thing about Kui Buri is the elephants aren't there for tourist dollars (like the ones chained up for rides, or being forced to walk tightropes, dance or ride bikes in shows).
For example, "galamtor" ("internet"), "koltyraun" ("crocodile"), "kui sandyk" ("piano") and the list goes on, says the president.
Chen Khoi Kui, proprietor of Galaxy Enterprise, suppliers and exporter of leather, and secretary of South Tangra Chinese Youth Club said, "My father came to Kolkata from Guangdong in 1927.
Kui kalapuugi ja kala toiduks tarvitamise vanemat ajalugu Eestis saab uurida vaid arheoloogilise leiuainese pohjal, siis alates keskajast on uurijate kasutada veel mitmesugused kirjalikud ning visuaalsed allikad.
Edmund Yee, the ex-Glowing Goldie of Santo Tomas in the UAAP, shot 31 points with Raul Minoza and Kui Sun-moon shooting 28s.