Laramide revolution

Laramide revolution

[′lar·ə·məd ‚rev·ə′lü·shən]
(geology)