Lembitu


Also found in: Wikipedia.
The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Lembitu

 

Year of birth unknown; died Sept. 21, 1217. Estonian feudal prince (“commander and senior authority”) in the northern part of the Sakala area (southwestern Estonia). Lembitu had a castle, Leole (now the archeological site of the fortified town of Lõhavere in Viljandi Raion), which was founded in the early 13th century. In 1211, Lembitu became the leader of the Sakalasians in their struggle against the aggression of the Teutonic Knights. In 1217 he concluded an alliance with Novgorod against the knights. He summoned a 6,000-man united Estonian force to the Pala River (the present-day Navesti) in early September. Lembitu perished at the approaches to Viljandi.

The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Allikaliselt on parimad vAaAaAeA imalused, et AaAaAeA ritada selgitada Henriku Liiv kroonikas enim mainitud eesti AaAaAeA liku Lembitu ajendeid ja ambitsioon AaAaAeALsna detailselt on kroonikas kirjeldatud osa tema tegevusest, samu on arheoloogiliselt piisavalt uuritud LAaAaAeA havere ehk Leole linnust, mille Lembitut kroonikas seostatakse.
Lembitu kui isiku uurimislugu on aga AaAaAeA llatavalt AaAaAeA huke.
Lembitule kui isikule ei ole eraldi tAaAaAeAnhelepanu pAaAaAeA AaAaAeA ratud ei Evald TAaAaAeA JAaAaAeA ri Seliranna ja Artur Vassari raamatus "Kui Lembitu kutsus..." (1 ega Sulev Vahtre monograafias "Muinasaja loojang Eestis.
AaAaAeA ks kAaAaAeA ige algatusvAaAaAeA imelisemaid Eesti vanemaid omal ent Lembitu korduvat nimetamist Henriku tekstis ei tuleks vAaAaAeA tta mAaAaAeAnrg et Lembitu oligi oma aja tAaAaAeAnhtsaim vAaAaAeA i mAaAaAeA jukaim eesti AaAaAeA lik.
algselt ei olnud Lembitu Sakalas just kAaAaAeA ige mAaAaAeA juvAaAaAeA imsam pealik, tAaAaAeA usis laiema piirkonna sAaAaAeA jaliste jAaAaAeA udude etteotsa vabadusvAaAaAeA itluse kAaAaAeAnigus ja ilmselt tAaAaAeAnnu isiklikele omadustele JAaAaAeAnrgnevalt on eesmAaAaAeAnrgiks seatud esile tuua mAaAaAeA ned uued infokil seosed Lembitu isiku ning tegevuse kohta, aga AaAaAeA htlasi vAaAaAeAnlja pak kAaAaAeAnsitlus tema tegevusest tervikuna.
Arutlus liigub konkreetsemalt oletatavale ja AaAaAeA htlasi Lembitu suht lAaAaAeAnhedalt kaugemale--Lembitu vAaAaAeA imaliku lisanime juurest tema su juurde teiste Sakala AaAaAeA likutega--, kAaAaAeA sides seejAaAaAeAnrel tema vAaAaAeA imalike k eesmAaAaAeAnrkide ning vaimse pAaAaAeAnrandigi jAaAaAe
Samuti seob Vytamast mainiv lause tema hukkumise Lembitu omaga.
JAaAaAeAnrgmiseks on kAaAaAeA situd, milline vAaAaAeA is olla L ja tema lAaAaAeAnhikonna seos Sakalaga, kus asus Lembitu linnus, castrum Lembit quod Leole vocatur.
aasta sAaAaAeA gisel vAaAaAeA tsid Lembitu vend Unnepewe ja tema kaasl vastu ristiusu, kirjeldas Henrik seda kui
aasta sAaAaAeA gisel vAaAaAeA tsid ri teist korda vastu tAaAaAeA epoolest Leole linnuse AaAaAeA likud, Lembitu lAaAaAeAnhiko (33) Nagu jAaAaAeAnrgnevalt argumenteeritud, paistab, et kuigi asudes Saka piirides, ei pidanud leolelased endale siduvaks seda, mida otsustati mujal.
aasta suvel juht Lembitu aga sakalastest sAaAaAeA javAaAaAeAnge rAaAaAeA AaAaAeA steretkel Liivimaale.
aasta lAaAaAeA pul riialaste (38) sAaAaAeA jakAaAaAeAnik Sakalasse s nimelt Lembitu vastu, kui mindi esmalt mAaAaAeA AaAaAeA da mereranda, sisenedes a Leole juures Sakalasse