Presteigne

(redirected from Llanandras)

Presteigne

(prĕstēn`), town (1991 est. pop. 1,780), Powys, E Wales, on the Lugg River where it forms the border with England. Tourism is important. A 17th-century bridge spans the Lugg.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/
References in periodicals archive ?
I feel less old after coming to a closer touch with Wales again.' Hoffais y stori amdano yn Ysgol Uwchradd Llanandras, lle torcalonnus o safbwynt y Gymraeg.
Ty Llanandras in Presteigne will offer 12 en-suite bedrooms for short breaks and respite, while Summergil Brook will provide education and care for up to 15 children and young people, eight on a residential basis, enabling young people to live and learn on site.
DWI newydd dreulio pum diwrnod mewn rhan o Gymru oedd yn gwbl ddiarth i mi - ardal Llanandras (Presteigne yn Saesneg), yn Sir Faesyfed, ar y Gororau.
Gabriel Jackson's String Quartet no.3, Llanandras Melodies (named for this Welsh festival which commissioned this premiere), is an unflashy compendium of compositional procedures as it journeys through highly-attractive quasi-folktunes.
Yn ystod y gyfres, bydd hefyd yn ymweld a'r Waun a Chroesoswallt, Y Trallwng a Thref-y-clawdd, Llwydlo a Llanandras, gan orffen rhwng Y Gelli Gandryll a Chas-gwent.
Wedyn roedd rhaid i ni eu bwyta nhw!" Mae'r tye ble ffilmiwyd y rhan fwyaf o'r gyfres yn rhan o Amgueddfa Llety'r Barnwr yn Llanandras, Powys.
Heibio wedyn i lefydd ffel Llanandras, Tre'r Brenin a Thref y Clawdd.
Y Dref Gymreig: Llanandras (S4C, 8.25pm) Mae Aled Samuel a Greg Stevenson, a'u ffrind ffyddlon, Minti, yn dychwelyd heno gyda chyfres newydd o'r rhaglen sy'n edrych ar bensaernaeth rhai o drefi Cymru.
Eleni, ar ei phenblwydd yn hanner cant, llwyddwyd i gynnal y Bencampwriaeth Aredig ar yr un safle a'r cyntaf, gyda'r teulu Goodwin, yn Hinwell, Llanandras, Powys ar Fedi 19-20.
The Llanandras meeting under BHRC rules was a magical one for both the driver, Sarah Mould, and owner/trainer Roy Sheedy.
The Llanandras harness racing fixture under BHRC rules at Presteigne was an uplifting experience last weekend.
There was a touch of sorcery about the new Llanandras meeting under BHRC rules at Presteigne.