Snowdon

(redirected from Llechog)
Also found in: Dictionary.

Snowdon,

Welsh Yr Wyddfa, highest mountain of Wales, 3,560 ft (1,085 m) high, Gwynedd, NW Wales. Its five peaks are separated by passes. There is a rack and pinion railway (opened 1896) from Llanberis to the summit. The Snowdon district, or Snowdonia, is noted for its scenic beauty; most of it is included in Snowdonia National Park (est. 1951). A nuclear power station (500,000-kW capacity; completed 1964) and a hydroelectric power project are in the region.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/

Snowdon

1
1st Earl of, title of Antony Armstrong-Jones. born 1930, British photographer, whose work includes television documentaries, photographic books, and the design of the Snowdon Aviary, London Zoo (1965). His marriage (1960--78) to Princess Margaret ended in divorce

Snowdon

2
a mountain in NW Wales, in Gwynedd: the highest peak in Wales. Height: 1085 m (3560 ft.)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Dyma ddilyn y llwybr nes cyrraedd y ffordd fawr (A5025) gyferbyn Chlwb Golff Porth Llechog. Roedd dail yn dechrau agor ar y mieri, adar yn canu a natur yn sibrwd "Gwanwyn!
Mae'r llwybr yn dilyn y ffordd fawr am bwl i lawr yr allt i Borth Llechog, Roedd bae bychan, clyd Porth Llechog yn berffaith dawel a'r mr ar drai, ac mae'n ddigon hawdd gweld sut y cafodd y lle yma'r enw - Porth Llechog.
The Old Post Office, Bull Bay, Amlwch is on |the market for PS250,000 THIS picturesque former Fisherman's Cottage occupies a most enviable location overlooking the pretty cove and bay of Bull Bay/Porth Llechog, near Amlwch, Anglesey.
Roedd Porth Llechog i'w weld yn glir o fy mlaen a'r bae nesa ydi Traeth Dynion.
Tel: 01745 812935 STEWART -- SARAH (Sally) Ionawr 24ain 2013 ym mresenoldeb ei theulu yn 7, Y Garth Porth Llechog, Amlwch yn 70 mlwydd oed.
Bydd y criw yn ymweld e phencampwriaeth Johnnie Waker yn y Gleneages a bydd yr actor Llyr Ifans yn chwarae 'Diawl o Dwll' ar Gwrs Golff Porth Llechog, Ynys Mfn.
Yr wythnos hon, bydd cyfle i wylio uchafbwyntiau Pencampwriaeth Johnnie Walker yn Gleneages a bydd yr actor Llyr Ifans yn chwarae 'Diawl o Dwll' ar Gwrs Golff Porth Llechog, Ynys Mn.
Both are due to appear at a demonstration event at Llechog Farm, Bull Bay, Amlwch, on September 13, from 11am.
Wel, nid yn unig 'Sian' ond 'Sian Elin', achos, yr enwau cyntaf o'r het oedd Sian Elin Huws o Lanllyfni a Sian Elin Jones o Borth Llechog, ger Amlwch.
"Mi fyddan ni'n mynd fel criw o aelodau Clwb Golff Porth Llechog i gael mwyniant o'r ayl Pan-Geltaidd gyda'r nos, ond i chwarae golff yn ystod y dydd, " meddai.