Loches


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.

Loches

(lôsh), town (1990 pop. 7,133), Indre-et-Loire dept., W central France, in Touraine, on the Indre River. Products include processed food and electronics. It is famous for its medieval buildings, especially the ancient château that dominates the town. Originally established by the counts of Anjou, it later became (mid-13th cent.) a royal residence and a state prison. The royal lodge, built by Charles VII, contains the tomb of Agnès Sorel and the oratory of Anne of Brittany.
References in periodicals archive ?
Anselm's expertise in patristic authority did not make any impression on Abelard, who had been trained under Roscelin at Loches and then Tours in the valley.
The events in the square at Loches as Le Coz lined up suspected collaborators, beat them and shot one without any evidence was the point of no return for the two boys from Fredericton.
22) Peiresc to de Loches, 30 January 1635, Valence, Correspondance de Peiresc, 112-13; 23 July 1635, ibid.
Address : Numro National D~identification : 20007158700014, 12 Avenue De La Libert, 37600, Loches, F
Ond mae'r awdl eleni yn Aberteifi o'i chorun i'w sawdl, wrth i'r bardd geisio rhyw loches lle y caiff ddarganfod a diogelu ei Aberteifi bersonol ef, a hynny ynghanol holl gymhlethdod cymdeithasol a diwylliannol y dre hanesyddol hon heddiw.
Yn nyddiau duon y Blitz cafodd nifer o drigolion dinasoedd mawrion Lloegr loches yng nghefn gwlad, a daeth llawer iawn ohonynt yma i Gymru.
I'w hatal, rhaid eu gwenwyno mewn pryd cyn iddynt ddod mewn i'r adeiladau am loches a bwyd dros y gaeaf.
Felly hefyd gyda'r Byd Celf a'r arlunydd Francis Bacon yn hawlio "fod rhaid chwalu er mwyn creu" rhywsut roedd yma loches i'r rhai ohonom na fedra gydymffurfio - roedd y meddyliau rhydd, allan o reolaeth yma yn cael croeso ymhlith cyfeillion
Ond bellach gellir tybio mai ffoadur pur druenus ei stad ydoedd, yn byw o'r llaw i'r genau mewn ansicrwydd parhaus, gan symud o loches i loches ar drugaredd cefnogwyr a cheraint," meddai.
Roedd cynllun wedi ei osod, gyda'r bwriad o alw ar ynysoedd Enlli a Sgomer, ac oedi am loches mewn ambell fae a harbwr trawiadol ar hyd y daith.