Loches


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.

Loches

Loches (lôsh), town (1990 pop. 7,133), Indre-et-Loire dept., W central France, in Touraine, on the Indre River. Products include processed food and electronics. It is famous for its medieval buildings, especially the ancient château that dominates the town. Originally established by the counts of Anjou, it later became (mid-13th cent.) a royal residence and a state prison. The royal lodge, built by Charles VII, contains the tomb of Agnès Sorel and the oratory of Anne of Brittany.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2022, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wrth ymweld a Davis House, yr unig loches yng Nghymru ar gyfer dynion a'u plant sydd mewn lleoliad cyfrinachol, mae'n clywed profiadau rhywun sydd wedi dianc o berthynas dreisgar.
Roedd cynllun wedi ei osod, gyda'r bwriad o alw ar ynysoedd Enlli a Sgomer, ac oedi am loches mewn ambell fae a harbwr trawiadol ar hyd y daith.
Yn nyddiau duon y Blitz cafodd nifer o drigolion dinasoedd mawrion Lloegr loches yng nghefn gwlad, a daeth llawer iawn ohonynt yma i Gymru.
Amddiffyn Julian Assange yr oedd Galloway a'i gais am loches. Ond bydd llawer o ferched yn amau ei gymhellion dros beidio -- mynd yn 'l i ateb y cyhuddiadau.
Ar lan yr afon hon roedd eglwys Llandeilo, a oedd dafliad carreg o gartref Williams, ac yn ol y son, i'r eglwys honno yr aeth i chwilio am loches un nos wedi iddo ddadlau gyda'i wraig ac yno yr ysgrifennodd ei emyn enwocaf, Yn y dyfroedd mawr a'r tonnau.
"Ond bellach gellir tybio mai ffoadur pur druenus ei stad ydoedd, yn byw o'r llaw i'r genau mewn ansicrwydd parhaus, gan symud o loches i loches ar drugaredd cefnogwyr a cheraint," meddai.
Gyda dim ond sach gysgu, mi fyddan nhw'n gorfod treulio nosweithiau oer yng nghwmni alcoholigion a rhai sy'n gaeth i gyffuriau, a chiwio am gawl a dod o hyd i loches am 10 diwrnod.
Ynddo, mae marwolaeth y doctor yn dod a'r prif gymeriadau, Nant a Nyrs Beti, at ei gilydd, i chwilio am loches oddi wrth realiti eu bywydau.
Wel un o ferched Owain Glyndwr - yn ol y son, hi oedd yr un roddodd loches iddo rhag Brenin Lloegr yn nyddiau olaf ei fywyd.